Etiket: 43. Cumhuriyet Hükümeti

33. Cumhuriyet Hükümeti

33. Hükümet - 12 Mart Dönemi, 1. Nihat Erim Hükümeti (26 Mart 1971 - 11 Aralık 1971)

1. TC Hükümeti

1. T.C. Hükümeti ya da 1. İnönü Hükümeti, Cumhuriyetin ilanından Halifeliğin kaldırılmasına kadar geçen sürede ülkeyi yönetmiş olan hükümettir. Başvekili İsmet Paşa`dır. Halifeliğin kaldırılmasıyle birlikte birkaç ilgili bakanlığın da kaldırılması kabul e...

CHP-MSP Hükümeti

37. Cumhuriyet Hükümeti, (26 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974). Bülent Ecevit tarafından kurulan CHP ve MSP koalisyon hükümetidir. I.