Etiket: 927

Alavîler

Alavîler ya da Zeydî-Alevîler Hanedanlığı (Farsça: سلسله علویان طبرستان) İran'ın bugünkü Taberistan (Mazenderan, Gilan, ve Gülistan eyaletleri) bölgesinde 9. yüzyılda kurulan ve tarihte Elburz Dağları ile Hazar Denizi arasında yer alan Zeydîler olarak da...

Alaviler

Alavi, Çoğunlukla Suriye'de ve azınlık olarak ta Türkiye'nin güney kesimlerinde yaşayan, Arap Alevileri'ni tanımlamakta kullanılan ortak tâbir;

Ziyarîler

Ziyariler ya da Zeyariler (Farsça: آل زیار), Mezanderan ve Cürcan'ın Taberistan olarak da bilinen Hazar bölgesini 927 - 935 yılları arasında yöneten hanedandır. Bu çağda yetişen bilim adamı El-Birûni devrin hükümdarı Kabus tarafından desteklenmiş, 1000'li...

932

932 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

931

931 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

930

930 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

929

929 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

928

928 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

926

926 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

925

925 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler