Etiket: Ağlama Duvarı

Süleyman Mabedi

Hazreti Süleyman Mabedi, İncil`e göre, Kudüs`teki ilk Yahudi tapınağıdır. Bu nedenle İlk Tapınak olarak da bilinir.

Hazreti Süleyman Mabedi

Hazreti Süleyman Mabedi, İncil`e göre, Kudüs`teki ilk Yahudi tapınağıdır. Bu nedenle İlk Tapınak olarak da bilinir.

Kudüs

Kudüs Kudüs (''Arapça:Quds-i Şerif, İbranice:Yeruşalayim, İngilizce:Jerusalem'') Filistin’de bulunan, Museviler, Hıristiyanlar ve Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Mescid-i Aksa’nın bulunduğu şehir. Çeşitli kaynaklarda Yeruşalayim, Jerusalem, Uruşelim,...