Etiket: Aşık Veysel

Fazil Say

Fazıl Say (d.

İlhan Erşahin

İlhan Erşahin, müzisyen, (doğum tarihi 1965)

Türk Halk Müziği

Türk halk müziği, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöresel etnik müziklerin tümü. Yapısal olarak Folklorun bir parçasıdır.

Fazıl Say

Fazıl Say, (d. 14 Ocak 1970, Ankara). Türk piyanist, besteci.

Anatolia (albüm)

Anatolia, Pentagram grubunun 1997 yılında piyasaya sürdüğü müzik albümüdür. Albümde bulunan birçok parça İngilizce'dir.

Anadolu Aleviliği

Alevîlik (Arapça: عَلَوِیُّون‎) ya da Anadolu Alevîliği; Türkiye’de Sünnîlik’ten sonra en fazla mensûba sahip olan İslâmî bir i'tikadî mezheptir. Bu mezhebin mensûpları Alevîler olarak adlandırılır.

Şarkışla

Şarkışla milattan önce 3000 yıllarından sonra Hititlerin yaşadığı bir yöreydi. Daha sonra Hititlerin yaşadığı bu yöre M.Ö. 550 yıllarında, İran kökenli Pers hakimiyeti altına girmiştir. Büyük İskender'in doğu seferi sırasında Makedonya egemenliğine giren...

Muhlis Akarsu

Muhlis Akarsu, 1948 yılında Sivas'ın Kangal İlçesinin Minarekaya köyünde doğdu. İlkokulu Minarekaya'da okudu; bu dönemde Bektaşi Cem cemaatlerinde, yörenin seyitlerinin ve ozanlarının etkisinde kalarak saz çalıp söylemeye başladı. Malatya'da ortaokulda ok...

Edip Akbayram

Edip Akbayram 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı. Bu kötü hastalığın pençesinde çocukluğunu geçiren Edip Akbayram'ın müziğe tutkusuda çocukluk yıllarında başladı.