Etiket: Aşağı kuark

Tılsım kuark

Tılsım kuark; ikinci kuşak, +(2/3)e elektrik yüküne sahiptir. 1.3 GeV ile üçüncü büyük kütleli kuarktır.

Parçacık listesi

Parçacık fiziğinde şu anda bilinen ve kuramsal olan temel parçacıkları ve bu parçacıklarla oluşturulabilen bileşik parçacıkları içeren listedir

Garip kuark

Acayip, elektrik yükü -(1/3)e olan ikinci kuşak bir kuark'tır.

Yukarı kuark

Yukarı kuark; fizikte, Standart Model'de tanımlanan bir parçacık. +(2/3)e elektrik yükü ile, birinci kuşak kuarktır.

Tılsım (kuark)

Tılsım kuark; ikinci kuşak, +(2/3)e elektrik yüküne sahiptir. 1.3 GeV ile üçüncü büyük kütleli kuarktır.

Tau leptonu

Karmaşık parçacıkların bozunma, dönüşüm veya yok edilme süreçleri sırasında veya sonrasında ortaya çıkarlar. Elektrik yükleri ve görece büyük kütleleri sayesinde, kolayca gözlemlenebilir; fakat ortaya çıktıktan sonra büyük bir hızla veya kısa bir sürede,...

Müon

Müon (ya da muon), fermiyon türünden (aynı enerji düzeyinde toplanmaktan hazzetmeyen) ve elektron gibi, lepton denen 1/2 spinli aileden bir temel parçacık.

Garip (kuark)

Acayip, elektrik yükü -(1/3)e olan ikinci kuşak bir kuark'tır.

Quark

Kuark, temel parçacık ve maddenin temel bileşenlerinden biridir. Kuarklar bir araya gelerek hadronlar olarak bilinen bileşik parçacıkları oluştururlar.

Lepton

Fizikte, spin`i 1/2 olan (fermiyon) ve güçlü etkileşime girmeyen parçacıklar lepton olarak adlandırılır.

Gluon

Parçacık fiziğinde Gluon, (glue + on`dan gelir) temel parçacıklardandır. Kuarklarla birleşerek temel parçacıkları oluştururlar. Glounlar, Kuarklarla güçlü etkileşim içindedirler.