Etiket: A'la Suresi

Ankebut Suresi

Ankebut Suresi (Arapça: سورة العنكبوت ) Kur'an'ın 29. suresidir. Mekke döneminde indirildiğine inanılan sure 69 ayetten oluşur.

Ali İmran Suresi

Al-i İmran (Arapça: سورة آل عمران), Kur'an'ın 3. suresidir. Medine’de indirildiğine inanılan sure 200 ayetten oluşur.

Ali imran

Al-i İmran (Arapça: سورة آل عمران), Kur'an'ın 3. suresidir. Medine’de indirildiğine inanılan sure 200 ayetten oluşur.

Al-i İmran

Al-i İmran (Arapça: سورة آل عمران), Kur'an'ın 3. suresidir. Medine’de indirildiğine inanılan sure 200 ayetten oluşur.

Al-i imran Suresi

Al-i İmran (Arapça: سورة آل عمران), Kur'an'ın 3. suresidir. Medine’de indirildiğine inanılan sure 200 ayetten oluşur.

Ahzap Suresi

Ahzab Suresi (Arapça: سورة الأحزاب) Kur'anın 33. Suresi olup Medine döneminde yazılmıştır. 73 ayetten oluşan sure, adını 20 ve 22. ayetlerde geçen “el-Ahzab” kelimesinden almıştır.

Ahzab Suresi

Ahzab Suresi, Kur'an-ı Kerim'in otuz üçüncü sûresi.Medine döneminde inmiştir.

Ahkaf Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 35 âyettir. Sûre, adını 21.

Adiyat

Adiyat Suresi (Arapça:سورة العاديات,Sūrat'ul Ādiyāt), Kur'an-ı Kerim'in 100. suresidir. Tamamıyla Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

A'râf sûresi

A'raf suresi veya A'râf Sûresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci ve Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. A'raf Suresi Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

A'râf

A'raf suresi veya A'râf Sûresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci ve Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. A'raf Suresi Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

A'raf Suresi

Araf suresi veya A'râf sûresi İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın yedinci ve Bakara ile Şuâra 'dan sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir.

Alak Suresi

Alak suresi (Arapça: سورة العلق ) Kur'an-ı Kerim'in doksan altıncı sûresi. 19 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de inmiştir. İslam peygamberine ilk inen ayetler bu surenin ilk ayetleridir. Ünlü, 'Yaradan Rab...

Münafikun Suresi

Medine'de inmiştir; 11 (onbir) âyettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır. Münafık Müsluman olmadıgı halde gerçek inancını gizleyen, müsluman olduğunu iddia eden, müslüman gibi hareket eden gercek takiyyeciler'e denilmekteidir....

Meryem Suresi

=19 Meryem Suresi=1- Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.2- Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya olan rahmetini anmadır.3- Bir zamanlar o, Rabbine gizlice (içinden) yalvarmıştı.