Etiket: A'raf Suresi

Ankebut Suresi

Ankebut Suresi (Arapça: سورة العنكبوت ) Kur'an'ın 29. suresidir. Mekke döneminde indirildiğine inanılan sure 69 ayetten oluşur.

Ali İmran Suresi

Al-i İmran (Arapça: سورة آل عمران), Kur'an'ın 3. suresidir. Medine’de indirildiğine inanılan sure 200 ayetten oluşur.

Ali imran

Al-i İmran (Arapça: سورة آل عمران), Kur'an'ın 3. suresidir. Medine’de indirildiğine inanılan sure 200 ayetten oluşur.

Al-i İmran

Al-i İmran (Arapça: سورة آل عمران), Kur'an'ın 3. suresidir. Medine’de indirildiğine inanılan sure 200 ayetten oluşur.

Al-i imran Suresi

Al-i İmran (Arapça: سورة آل عمران), Kur'an'ın 3. suresidir. Medine’de indirildiğine inanılan sure 200 ayetten oluşur.

Ahzap Suresi

Ahzab Suresi (Arapça: سورة الأحزاب) Kur'anın 33. Suresi olup Medine döneminde yazılmıştır. 73 ayetten oluşan sure, adını 20 ve 22. ayetlerde geçen “el-Ahzab” kelimesinden almıştır.

Ahzab Suresi

Ahzab Suresi, Kur'an-ı Kerim'in otuz üçüncü sûresi.Medine döneminde inmiştir.

Ahkaf Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 35 âyettir. Sûre, adını 21.

Adiyat

Adiyat Suresi (Arapça:سورة العاديات,Sūrat'ul Ādiyāt), Kur'an-ı Kerim'in 100. suresidir. Tamamıyla Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

A'râf sûresi

A'raf suresi veya A'râf Sûresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci ve Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. A'raf Suresi Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

A'râf

A'raf suresi veya A'râf Sûresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci ve Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. A'raf Suresi Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır.

A'la Suresi

A'la Suresi, Kur'an-ı Kerim'in seksen yedinci sûresi. Mekke devrinde nazil olmuştur. On dokuz ayetten oluşur.

Alak Suresi

Alak suresi (Arapça: سورة العلق ) Kur'an-ı Kerim'in doksan altıncı sûresi. 19 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de inmiştir. İslam peygamberine ilk inen ayetler bu surenin ilk ayetleridir. Ünlü, 'Yaradan Rab...

Münafikun Suresi

Medine'de inmiştir; 11 (onbir) âyettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır. Münafık Müsluman olmadıgı halde gerçek inancını gizleyen, müsluman olduğunu iddia eden, müslüman gibi hareket eden gercek takiyyeciler'e denilmekteidir....

Meryem Suresi

=19 Meryem Suresi=1- Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.2- Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya olan rahmetini anmadır.3- Bir zamanlar o, Rabbine gizlice (içinden) yalvarmıştı.