Etiket: ABD`deki Sovyet Casusları

Domuzlar Körfezi

Ajax Operasyonu

Ulusal Cephe, 1951’de halkın büyük çoğunluluğunun da talebi olan petrolün ulusallaştırılması kararının Meclis’te kabul edilmesini sağladı. Bu karara karşı çıkan Başbakan Razmara’nın öldürülmesinin ardından çıkan ayaklanmadan sonra Şah, Ulusal Cephe’nin li...

ABD Casusları

1989 Devrimleri

1989 Devrimleri, Soğuk Savaş'ı fiilen bitiren, Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkelerini etkileyen devrim dalgasıdır. Birkaç ay içinde, Sovyet tarzı komunist rejimler iktidardan düşürülmüştür.

Üçüncü Çinhindi Savaşı

Üçüncü Çinhindi Savaşı, veya Çin-Vietnam Savaşı, 1979`da Çin ile Vietnam arasında yaşanan, kısa ama kanlı bir sınır savaşıdır.

Çin-Sovyet Ayrılığı

Çin-Sovyet Ayrılığı, Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında yaşanan ciddi bir diplomatik ayrılıktır. 1950`lerin sonunda başlamış, 1969`da zirveye ulaşmış ve farklı yollarla 1980`lerin sonuna kadar sürmüştür.

Soguk savas

Soğuk Savaş Yılları ; Doğu Bloku ülkeleri (Varşova Paktı) ile Batı İttifakı (NATO) arasında 1947'den 1991'e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliktir. Soğuk Savaş döneminde NATO, "Batı İttifakı" olarak da biliniyordu.

Romanya Devrimi

Romanya Devrimi, Aralık 1989`da Romanya devlet başkanı Komünist Nikolay Çavuşesku`nun iktidardan indirilmesi için halk tarafından gerçekleştirilen devrimdir.

Nixon'ın Çin Ziyareti

Nixon'ın Çin ziyareti, Soğuk Savaş döneminde, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için atılan ilk resmi adımdır. 1972 yılında gerçekleşmiştir.

Kızıl Panik

Imre Nagy