Etiket: Abdülaziz

Ömer Paşa

Ömer Paşa, (Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa) Abdülmecit ve Abdülaziz döneminde Başkumandanlık görevinde bulunmuştur.

Krikor Ağaton

Krikor Ağaton Efendi (1823; İstanbul - 1868; Paris), Ermeni asıllı Osmanlı eğitimci, yönetici ve siyaset adamı. Tanzimat döneminin Batılılaşma reformlarında önemli roller oynamış, Âli ve Keçecizade Fuat Paşa'ların mesai arkadaşı olarak tanınmıştır.

Fetret devrinin nedenleri

Fetret Devri, Bunalım Devri veya Fasıla-i Saltanat, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir. Bu süreç Yıldırım Bayezid'in 1402'de Ankara Savaşı'nda, Timur İ...

Esma Sultan (Abdülaziz'in kızı)

Esma Sultan (d. 1873 - ö.