Etiket: Abhazca

Peterez

Peterez (Adigece:Хъымыщыкъо Пэтэрэз/Hımış oğlu Peterez,Kabartayca:Бэтэрэз,Батраз; Karaçayca:Батраз;Abhazca:Патраз),Nart destanlarında adı geçen önde bir kahraman ve destan kişisi.Sabahleyin analığı Joko-nan`ın (Ğ–...

Nartlar

Nart destanları (Adigece: Нартхымэ акъыбарыхэ; Karaçay-Balkarca: Нарт таурухла; Osetçe:Нарты кадджытæ; Narty kaddžytæ; Çeçence:Нарт Аьрштхой) , Kuzey Kafkasya halklarının sözlü geleneği içerisinde anlatılan ve büyük ölçüde derlenmiş olan yiğitlik destanı.

Maya yazısı

Bulgular M.Ö. 3. ve 4.yy.’larda bile Mayalar’ın yazı sistemini kullandıklarını göstermektedir.

Kuzey Kafkas dilleri

Kuzey Kafkas dilleri kendi içinde iki alt öbeğe ayrılır:

Abhaz dili

Abhazca (Abhazca: Аҧсуа бызшәа, aphsua bızşwa veya аҧҫшәа, aphɕşwa ), Kuzeybatı Kafkas dillerinden biridir. Esas olarak Abhazya ve Türkiye’de konuşulur.

Abaza dili

Abazaca (Abazaca: Абаза Бызшва, Abaza Bızşva), Kuzeybatı Kafkas dillerinden biridir. Abazaların konuştuğu bu dil, Abhazca ile yakın akrabadır.