Etiket: Acem

Faik Bey (Hacı)

Klasik Türk mûsikisinin büyük bestekarlarından biridir. Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Üsküdar`da doğdu ve 1891 yılında vefat etti. Dîni ve dindışı mûsiki alanında eserler verdi. Yılmaz Öztuna`nın verdiği listeye göre günümüze 170 kadar eserinin notas...

şehriyar

Doğum tarihi kaynaklarda çok çeşitli olmakla beraber kuvvetli bir ihtimalle 1904 yılında Tebrizin Bağmeşe mahallesinde doğmuş olmalıdır. Babası Tebrizin ünlü avukatlarından kemal ve faziletle şöhret bulmuş Hacı Mir Ağa, annesi ise Kövkeb hanımdır.

berberlik

Berber, erkek saçı kesen; sakal ve bıyık tıraşı yapan meslek erbâbı. Günümüzde pek çok berber saç boyama ve fön çekimi gibi işlemleri de gerçekleştirmektedir.

Berber

Berber, erkek saçı kesen; sakal ve bıyık tıraşı yapan meslek erbâbı. Günümüzde pek çok berber saç boyama ve fön çekimi gibi işlemleri de gerçekleştirmektedir.