Etiket: Ahkaf Suresi

Kur’an

Kur’ân (Arapça: القرآن / el-kur'ân‎) veya Kur’ân-ı Kerîm (Arapça: القرآن الكريم / el-kur'ân el-kerim‎), İslâm inancına göre, âyetleri "Allah" tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed'e vahiyler halinde indirilen kutsal kita...

Pentateuk

Tevrat, Tora veya Pentateuk, (Arapça:تورة tawrat, İbranice: תורה Torah, Yunanca: Πεντάτευχος Pentatevhos), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabına verilen isim. Musa'nın eş Kitabı olarak da bilinir.

Fethih suresi

Fetih Suresi (Arapça: سورة الفتح , Surat'ul Feth), Kur'an'ın 48. suresidir. Medine'de indirildiğine inanılmakta olan 29 ayetten oluşur.

Ankebut

Ankebut Suresi (Arapça: سورة العنكبوت ) Kur'an'ın 29. suresidir. Sure Mekke döneminde indirildiğine inanılan 69 ayetten oluşur.

Ahzab

Ahzab Suresi (Arapça: سورة الأحزاب) Kur'anın 33. Suresi olup Medine döneminde yazılmıştır. 73 ayetten oluşan sure, adını 20 ve 22. ayetlerde geçen “el-Ahzab” kelimesinden almıştır.

Ahkaf

Ahkaf Suresi, Mekke döneminde indirildiğine inanılan sure 35 ayetten oluşur. Sure, adını 21. ayette geçen “Ahkaf” kelimesinden almıştır.

A'la

A’lâ Suresi (Arapça: سورة الأعلى) ya da el-A'lâ (Arapça: الۡاَعۡلَی), Kur'an'ın 19 ayetten oluşan 87. suresidir. Mekke'de indirildiğine inanılmakta olan sure iniş sırasına göre 8. suredir.

Şu'ara Suresi

Şu`ara Suresi, Kur`an-ı Kerim`in 26. suresi.

Şu'ara

Şu'ara Suresi (Arapça: سورة الشعراء) Kur'an'ın 26. suresidir. Mekke döneminde indirildiğine inanılan 227 ayetten oluşur.

İnşikak

İnşikak Suresi, (Arapça:سورة الانشقاق ), Kur'an-ı Kerim'in 84. suresidir. Mekke'de İnfitar Suresi'nden sonra indirildiğine inanılmakta olan 25 ayetten oluşur.

İnsan Suresi

```İnsan Suresi```, Kur`an-ı Kerim`in 76. suresi. Bilgi Kutusu Sure