Etiket: Ahmet Vefik Paşa

Şahabettin Harput

Şahabettin Harput, (d. 1949, Ereğli, Konya, Türkiye), Türk bürokrat.

Ziya Çoker

Ziya Çoker, (d. 18 Haziran 1923 İstanbul Türkiye), Türk bürokrat.

Refik Şefik Soyer

Refik Şefik Soyer, 1935 ile 1939 yılları arasında Bursa, 1942 ile 1944 yılları arasında Hatay, 1944 ile 1948 yılları arasında İzmir ve 1948 ile 1950 yılları arasında Konya valilikleri yapmış bürokrattır.

Hasan Kemaleddin Gedeleç

Hasan Kemaleddin Gedeleç (d. 1878 İstanbul Türkiye) - (ö. 1962) Türk bürokrat.

Enver Saatçigil

Enver Saatçigil, Türk bürokrat. 1946 ile 1950 yılları arasında Erbaa, 1950 ile 1952 yılları arasında Düzce kaymakamlıkları ile 1953 ile 1955 yılları arasında Burdur, 1955 yılında Bingöl, 1959 ile 1960 yılları arasında Manisa, 1960 yılında Hatay, 1962 ile...

Ahmed Fehim

Ali Fuat Güven

Ali Fuat Güven (d.

1876 Kanun-ı Esasîsi

1876 Kanun-ı Esasisi

1876 Kanun-u Esasisi

1876 Anayasası

Türklük bilgisi

Türkoloji (Osm. Türkiyat) veya Türklükbilimi, Türk halkları ve özellikle Türk dil ve lehçeleriyle ilgilenen bilim dalı.

Türkiye Tiyatrosu Tarihi

Türk felsefesi

Türk felsefesinin ilk önemli metni Uygurca yazılmış Kutadgubilig`tir. Yusuf Has Hacib`in 1069`da yazdığı eser bir siyasetname ve ahlak kitabıdır. Yine aynı dönemde 1074`de Kaşgarlı Mahmud Divanü lügatı Türk ile ortaya çıkmıştır. Türklerin, Batı felsefesiy...

Osmanlı Anayasası