Etiket: Ahzab Suresi

İmam Hüseyin

'Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib' (Arapça: الحسين بن علي, Farsça: حسین بن علی)‎ (d. 626 – ö. 680), İslam peygamberi Muhammed’in tor...

Hımar

Tesettür, örtünmek anlamında İslam dini terimidir. İslam dünyasında çoğunlukla kadınların kıyafetleri ile ilgili tanımlamalarda kullanılan bir kavramdır.

Fethih suresi

Fetih Suresi (Arapça: سورة الفتح , Surat'ul Feth), Kur'an'ın 48. suresidir. Medine'de indirildiğine inanılmakta olan 29 ayetten oluşur.

Baş örtü

İslam'da örtünme üzerine daha fazla bilgi için "tesettür" maddesine bakınız. Başörtüsü, başı özellikle saçları yıpratıcı dış etkenlerden korumak, örtünmeyi sağlamak, tanınmamak için kullanılan başın üst kısmının çoğunu ya da tamamını kaplayan bir çeşit ör...

Baş ört

İslam'da örtünme üzerine daha fazla bilgi için "tesettür" maddesine bakınız. Başörtüsü, başı özellikle saçları yıpratıcı dış etkenlerden korumak, örtünmeyi sağlamak, tanınmamak için kullanılan başın üst kısmının çoğunu ya da tamamını kaplayan bir çeşit ör...

Ankebut

Ankebut Suresi (Arapça: سورة العنكبوت ) Kur'an'ın 29. suresidir. Sure Mekke döneminde indirildiğine inanılan 69 ayetten oluşur.

Ahzab

Ahzab Suresi (Arapça: سورة الأحزاب) Kur'anın 33. Suresi olup Medine döneminde yazılmıştır. 73 ayetten oluşan sure, adını 20 ve 22. ayetlerde geçen “el-Ahzab” kelimesinden almıştır.

Ahkaf

Ahkaf Suresi, Mekke döneminde indirildiğine inanılan sure 35 ayetten oluşur. Sure, adını 21. ayette geçen “Ahkaf” kelimesinden almıştır.

A'la

A’lâ Suresi (Arapça: سورة الأعلى) ya da el-A'lâ (Arapça: الۡاَعۡلَی), Kur'an'ın 19 ayetten oluşan 87. suresidir. Mekke'de indirildiğine inanılmakta olan sure iniş sırasına göre 8. suredir.

Şu'ara Suresi

Şu`ara Suresi, Kur`an-ı Kerim`in 26. suresi.

Şu'ara

Şu'ara Suresi (Arapça: سورة الشعراء) Kur'an'ın 26. suresidir. Mekke döneminde indirildiğine inanılan 227 ayetten oluşur.

İnşikak

İnşikak Suresi, (Arapça:سورة الانشقاق ), Kur'an-ı Kerim'in 84. suresidir. Mekke'de İnfitar Suresi'nden sonra indirildiğine inanılmakta olan 25 ayetten oluşur.