Etiket: AIDS

Transpozon

Transpozonlar bİr hücrenin genomunda farklı yerlere, transpozisyon olarak adlandırılan bir süreçle hareket edebilen DNA dizileridir. Bu süreç ile mutasyonlara ve genomdaki DNA miktarının değişmesine neden olurlar.

Transkripsiyon (genetik)

Ökaryotik RNA polimeraz II, bir düzine proteinden (mavi ve yeşil) oluşur. Bu enzim DNA`yı (turuncu) çevrelerler, onun iki zincirini ayırır, DNA`daki bilgiyi kullanarak bir RNA iplikçiği (pembe) sentezlerler.

Tony Richardson

Oyuncu2

T-lenfosit

T hücreleri, lenfositlerin bir alt kümesini oluşturur ve bağışıklık yanıtında önemli bir yere sahiptir. 'T' kısaltması timüsden gelmektedir ki timüs bu hücrelerin son olgunlaşma evrelerinin geçtiği organdır.

Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri

Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletler`e üye olan 192 ülke tarafından 2015`e kadar yerine getirilmesi planlanan sekiz hedef. Eylül 2000`de Birleşmiş Milletler`in New York Binyıl Zirvesi`nde resmileştirildi.

Angels in America (oyun)

ABD'nin ulusal konuları ve yapısı üzerine bir gay hayali, iki bölümden oluşan Tony Kushner oyunu. Broadway (New York), Londra, San Francisco gibi pek çok şehirde sergilendi.