Etiket: Akıl

Post pozitivizm

Post pozitivizm, 20. yüzyılın başından itibaren pozitivizme yönelik geliştirilen eleştirilerle birlikte bicimlenen ve bilim felsefesindeki tartışmalarla 60'lı yıllarda belirginleşen pozitivizm sonrası bir kuramsal/felsefi bilim düşüncesini belirten akımdı...

Matûrîdi

Bu madde bir kişi hakkındadır. Kişinin ismini alan mezhep için lütfen Matüridilik maddesine bakınız.

Homo faber

Homo faber (antropoloji), Felsefi Antropoloji'de alet yapan insanı tanımlayan terim.

Eleştirel düşünme

Eleştirel düşünme akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme yerine kimi zaman tartışma mantığı ya da biçim dışı (enformel) mantık terimleri de kullanılmaktadır.

Tehâfüt-ül Felâsife

Gazali (1058-1111)bir dönem felsefeye merak sardı, filozofları okudu. Ancak fikri bir bunalımdan sonra kendisini tasavvufa verdi. Akıl yolundan sezgiye döndü.

Matüridî

Bu madde bir kişi hakkındadır. Kişinin ismini alan mezhep için lütfen Matüridilik maddesine bakınız.

Matüridi

Bu madde bir kişi hakkındadır. Kişinin ismini alan mezhep için lütfen Matüridilik maddesine bakınız.

Maturidiye

Mâtûridîlik, (Arapça: الماتريدي) ünlü Türk din bilgini Matüridî'nin, Hanefî Mezhebi'nin kurucusu İmam-ı A'zam'ın düşüncesini tâkip eden, akla önemli bir yer veren İslam dini itikad mezhebidir.

Karel Çarek

Karel Čapek (d. 9 Ocak 1890 - ö.

Karel Çapek

Karel Čapek (d. 9 Ocak 1890 - ö.

G. W. F. Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27 Ağustos 1770, Stuttgart - 14 Kasım 1831, Berlin), Alman filozof. Günümüzde Almanya'nın güneybatısında yer alan Stuttgart, Württemberg'de doğan idealist Alman filozof.

Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27 Ağustos 1770, Stuttgart - 14 Kasım 1831, Berlin), Alman filozof. Günümüzde Almanya'nın güneybatısında yer alan Stuttgart, Württemberg'de doğan idealist Alman filozof.

Aydınlanma felsefesi

Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, Aydınlanma felsefesinin 18. yüzyılda doğup benimsenmeye başladığı dönemdir. Batı toplumunda 17. ve 18. yüzyıllarda gelişen, akılcı düşünceyi eski, geleneksel, değişmez kabul edilen varsayımlardan, önyarg...

Alman kültür tarihi

Alman kültür tarihi Türkiye'de kullanılan bu kavram Almanca "Deutsche Kulturgeschichte" kavramından biraz farklıdır.