Etiket: Akıllı tasarım

İndirgenemez karmaşıklık

İndirgenemez karmaşıklık (İng: Irreducible complexity), içindeki parçaların herhangi birinin kaldırılması durumunda işlevini yitiren sistemleri tanımlamakta kullanılan bir terim. Akıllı tasarım iddiaların temel taşlarından biridir.

Özelleşmiş karmaşıklık

Özelleşmiş karmaşıklık, önde giden akıllı tasarım savunucusu William Dembski tarafından akıllı tasarıma kanıt olduğu iddia edilen bir hesaplama yöntemidir. Birçok önemli matematikçi tarafından tutarsız ve matematik bilimine herhangi bir katkı sunmayan bir...

Pastafaryanizm

Pastafaryanizm veya Uçan Spagetti Canavarı Kilisesi (İngilizce: The Church of the Flying Spaghetti Monster), Akıllı Tasarım iddialarını eleştirmek için oluşturulmuş, parodi bir din. Oregon Eyalet Üniversitesi fizik bölümü mezunu olan Bobby Henderson taraf...

Parodi din

Bir dini, mezhebi veya kültü parodileştiren (gülünç bir taklidini yapan) taklit dinlere parodi din veya taklit din denir. Bu terim aynı zamanda çok ezoterik (içrek) olduğu için görece fazla ciddiye alınmayarak "gerçek" dinlerden sayılmayan dinler için de...

Discovery Institute

Discovery Institute, [http://en.wikipedia.org/wiki/Hudson_Institute Hudson Institute] adlı Amerika kökenli sağ kanat Think-Thank kuruluşunun altında kurulmuştur. Merkezi [http://en.wikipedia.org/wiki/Seattle Seattle] [http://en.wikipedia.org/wiki/Washingt...

Discovery Enstitüsü

Discovery Institute, Hudson Institute adlı Amerika kökenli sağ kanat Think-Tank kuruluşunun altında kurulmuştur. Merkezi Seattle Washington da bulunmaktadır.

Sözdebilim

Sözdebilim (İngilizce ``pseudoscience``) bilimsel olarak tanımlanmakla birlikte bilimsel çalışmaların gerektirdiği standartları taşımayan veya yeterli bilimsel araştırma ile desteklenmeyen bilgi, metodoloji, inanç ve pratikler bütününe verilen addır.

Mustafa Akyol

1972 Ankara doğumlu olan Mustafa Akyol, TED Ankara Koleji, Nişantaşı Anadolu Lisesi ve Özel Tercüman Lisesi`nde okuduktan sonra 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü`nden mezun oldu.

Evrim Kurami

Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanma sürecidir. Bazen dünyanın evrimi, evrenin evrimi gibi kavramlardan ayırmak amacıyla organik evrim ya da biyolojik evrim olarak da adlandı...

Darwin kuramı

Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanma sürecidir. Bazen dünyanın evrimi, evrenin evrimi gibi kavramlardan ayırmak amacıyla organik evrim ya da biyolojik evrim olarak da adlandı...

Biyolojik Evrim

Evrim, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanma sürecidir. Bazen dünyanın evrimi, evrenin evrimi gibi kavramlardan ayırmak amacıyla organik evrim ya da biyolojik evrim olarak da adlandı...

evrim teorisi

Bir şeyin, bir değişim ve gelişimler dizisi, derece derece gerçekleşen bir değişme süreci içinde, daha kompleks, daha farklı bir organizma ya da organizasyona doğru gelişmesi, dönüşmesi. Bir şeyin potansiyelinin belli bir sonuç, hedef ya da amaç yönünde g...