Etiket: Akhenaton

Ankhesenamen

Ankhesenamen firavun Akhenaton ve kraliçe Nefertiti`nin üçüncü kızlarıdır.

Tutankhamun

Tutankhamun ya da Tutankamon (Mısırca:twt-ˁnḫ-ı͗mn, Amun`un yaşayan resmi veya Amun şerefesi adına anlamında) Mısır firavunu.

Tutankamun

Tutankhamun ya da Tutankamon (Mısırca:twt-ˁnḫ-ı͗mn, Amun`un yaşayan resmi veya Amun şerefesi adına anlamında) Mısır firavunu.

Tutankamon

Tutankhamun ya da Tutankamon (Mısırca:twt-ˁnḫ-ı͗mn, Amun`un yaşayan resmi veya Amun şerefesi adına anlamında) Mısır firavunu.

Dürzîlik

Dürzîler; (Arapça: درزي veya موحدون دروز İbranice: דרוזי) Orta Doğu kaynaklı Sâbiîlik ve Ezidilik gibi dinlerin etkisiyle, 11. yüzyıl'da İslâmiyet'in Şiîlik mezhebinin İsmâîlîyye kolundan köken alarak ortaya çıkmış olan tektanrılı bir dinî inanç topluluğu...

Dürzî

Dürzîler; (Arapça: درزي veya موحدون دروز İbranice: דרוזי) Orta Doğu kaynaklı Sâbiîlik ve Ezidilik gibi dinlerin etkisiyle, 11. yüzyıl'da İslâmiyet'in Şiîlik mezhebinin İsmâîlîyye kolundan köken alarak ortaya çıkmış olan tektanrılı bir dinî inanç topluluğu...

Dürzilik

Dürzîlik veya Dürzî (Arapça: درزي, İbranice: דרוזי) İslam dini kökenli bir dini inanç ve topluluğu. Orta Doğu tabanlıdır. Bu dine inananlara ``Dürzi`` denir (çoğulu Drüz). Bir İslam mezhebi olduklarının söylerler. Kendilerine Muvahhidun derler (b...

Ankhesenpaaten

Ankhesenpaaten kısaca: AKHESA, firavun Akhenaton ve kraliçe Nefertiti'nin üçüncü kızlarıdır. Çok güzel olmasının yanında çok da akıllı olan Akhesa'nın, devlet yönetiminde büyük bir yeri vardır. Tutankamon'la evlenip tahta geçen Akhesa, devletteki karışıkl...

Firavunlar

Eski Mısır'da esas olarak çok tanrılı bir din vardı ve bu din binlerce yıl hüküm sürmüştü. Halk hükümdarları geçerken "Ey biz canlıların tanrısı, yaşa, varol!" diye tezahürat yapardı. Yani hükümdarlarına (Firavun) ilahlık atfetmek gibi çok yanlış bir inan...

Eski Mısır

Mısırın ilk devirleri(4 binyıl-M.Ö.16. yy)Mısır, eski dünyanın ilk siyasi birliğidir. Bu erken doğuşta raslantı dan çok olağanüstü şartların oluşturduğu bir yazgı vardır. Bu ülkenin siyasi, etnik manevi dayanıklılığı, sürekliliği bu oluşumu belgeler. Mısı...

Nefertiti

Nefertiti, Mısır Firavunu IV. Amenhotep`in (sonradan Akhenaton) eşi,Firavun Tutankhamun`un kaynanasıdır. Adı "güzelik geliyor" anlamındadır.

Akhenaten

Akhenaton ya da IV. Amenhotep olarak da bilinir.

dürzi

Dürzîler; (Arapça: درزي veya موحدون دروز İbranice: דרוזי) Orta Doğu kaynaklı Sâbiîlik ve Ezidilik gibi dinlerin etkisiyle, 11. yüzyıl'da İslâmiyet'in Şiîlik mezhebinin İsmâîlîyye kolundan köken alarak ortaya çıkmış olan tektanrılı bir dinî inanç topluluğu...