Etiket: Alet

PET/CT

Gırgır (süpürge)

Gırgır, İzmir'de 1960'lı yıllarda üretilmeye başlanan bir tür mekanik halı süpürgesinin markası ve sonradan alete verilecek addır. Mekanik halı süpürgelerinin ilk üreticisi, toza karşı allerjisi olan Melville R.

Âlet

Alet (ya da araç), belirli bir işi yapmak için özel olarak üretilmiş, iş sürecinde kullanılan ancak tüketilmeyen nesnedir. Genellikle el işi yapmakta kullanılan fiziksel nesneler (örneğin çekiç, tırpan vb.) için kullanılmakla birlikte, bir sanatı uygulama...

Yankeski

Tel ve benzeri malzemeleri kesmeye yarayan alet.Penseye benzer. Kullanım yerlerine göre çeşitli ebatlarda imal edilirler.

Teklonoji

Teknoloji (Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία (bilmek)), sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir.

Sahne ışıklandırması

Sahne ışığı tiyatro, dans, opera ve diğer performans sanatlarının üretiminde kullanılan bir araçtır.

Meger

Megaohmmetre.Çok yüksek değerli elektriksel direnç(ohm) ölçme aletidir.Topraklama direnci ve izolasyon test cihazıdır.Elektrik sektöründe kullanılır.

Megaohmmetre

Megaohmmetre.Çok yüksek değerli elektriksel direnç(ohm) ölçme aletidir.Topraklama direnci ve izolasyon test cihazıdır.Elektrik sektöründe kullanılır.

El okuyucu

El terminali, el bilgisayarlarının genel adıdır. Aslen elle girilen verileri ya da barkod/RFID okuyucusu tarafından girilen verileri depolamak, yorumlamak, işlemek üzerine tasarlanmış cihazlardır.

El Terminali

Çeşitli barkod sistemlerini okuyarak barkod üzerindeki kodları bilgisayar ve benzeri bir elektronik cihaza ulaştıran el ile kullanılacak kadar küçük ve fonksiyonel olan elektronik alettir.

Bisiklet Dinamosu

Bisiklet dinamosu, bisikletlerde enerjisini tekerleğin dönüşünden alan ve farlarında kullanılan, bisiklet hareket edince 6V alternatif akım (AC) elektrik üreten alettir.

Ahşap oyma sanatı

Oyma, ahşap malzeme üzerine yapılan bir çizimin özel kesici aletlerle istenmeyen yerlerinin yontulması ile elde edilmesi sanatıdır.

Balık ağları

Avometre

Avometre, akım (Amper), gerilim (Volt),direnç (Ohm) ve kısa devre ölçebilen bir elektronik alet. Avometre sözcüğü, Amper, Volt ve Ohm kelimelerinin baş harflerinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

Ateş Saati

Ateş Saati, (ya da Mum Saati), petrol lambasının alevi ile çalışan saat mekanizmasında, tüketilen yağın bölmeli bir saydam kapta izlenmesi ya da kısalan mumun gölgesinin, arkadaki bir cetvel üzerindeki boyuna göre zaman belirlenen saattir. İlk olarak nere...