Etiket: Alevi

Alevi inanç

Alevîler’in dinî i’tikadı siyâseten İslâmiyet’in “İmamiye-i İsnâ‘aşer’îyye / Onikicilik” fıkhî mezhebinden olan Alevîler, i’tikaden Horasan Melametîliği’nden köken alan Hoca Ahmed Yesevî’in kurduğu “Sünnîliğin Tasavvufî–Yesev’îyye Tarikâtı” ile Fâtımîler...

ABF

Aşık Gülabi

Aşık Gülabi (1950) Türk halk ozanı. Aşık Gülabi (Gülabi Gültekin), 1 Ocak 1950 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinin Çayan köyünde doğdu.

Aşiretler

Aşiret, (Arapça: عشیرة on) dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok sülaleden oluşan, yapısındaki aileler arasında köken, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymaktır. Türkiye'nin öz...

Şahkulu İsyanı

Şahkulu isyanın önderi. Babası Hasan Halife ile birlikte İran’a giderek Şah İsmail’in babası Şeyh Haydar’ın hizmetine girdi. Sonra memleketi olan Teke’ye döndü. Antalya’da Yalınlı Köyü yakınlarında bir mağaraya çekilerek ibadetle ve Şiilik propagandasıyla...

İBDA-C

İslamî Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C), Necip Fazıl Kısakürek'in ortaya koyduğu "Büyük Doğu" ideolojisini ve federatif yapılı bir İslami devletin kurulmasını amaç edinmiş bir oluşum. Örgüt ilk olarak, 1989 yılında Ankara ve İstanbul'da yapmış olduğ...

Çorum katliamı

Çorum Olayları veya Çorum Katliamı Çorum'da 1980 Mayıs-Temmuz aylarında meydana gelen, siyasi ve dini temelli olarak ortaya çıkan kanlı olaylar.

Türkiye Birlik Partisi

Türkiye Birlik Partisi (TBP), 1973`e değin BİRLİK PARTİSİ, 1966 - 1981 arasında etkinlikte bulunan siyasi parti.

Türkiye'de yaşayan etnik gruplar

Türkiye’de yaşayan etnik gruplar, birçok kategoride belirtilebilir. Türkiye birçok etnik grubu barındıran bir ülkedir.

Söylev (edebiyat)

Söylev, nutuk veya hitabet, dinleyicilere belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen uzunca sözlere denir. Söylev, heyecanlandırarak bir fikri aşılamaktır.

Sanlav

Sanlav, İslamiyet öncesi Şamanlık döneminde kullanılan öz Türkçe bir kelimedir. Şamanlık döneminde her köyün ya da kabilenin bir "saygın kişi"si vardı. Bu kişinin toplum içindeki yeri Alevi toplumundaki " dede " makamı ile aynıdır ve a...