Etiket: Ali Kuşçu

Akkoyunlar

Akkoyunlular (Farsça: آغ قویونلو veya آق قوینلو, Osmanlıca: آق قوینلو, Azerice: آق قویونلو veya آغ قویونلو / Ağqoyunlu), 14. yüzyılda Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu bir devlet.

Türk mûsıkisi

Klasik Türk mûsikîsi veya Türk sanat müziği, makamlı bir Türk müzik türü.

Türk musıkisi

Klasik Türk mûsikîsi veya Türk sanat müziği, makamlı bir Türk müzik türü.

Muhyiddîn Mehmed-i İskilibî

Muhyiddîn Mehmed-i İskilibî (?-1516) Türk din alimi; Bayrami tarikatı şeyhi, şeyhülislam Ebussuud'un babası ve II. Bayezid'in öğretmenidir.

Molla Câmî

Molla Câmî (d. 1414 - ö.

Şeyh Haydar

Şeyh Haydar Safevi tarikatından Şeyh Cüneyt`in oğludur. Babası savaşta öldüğünde henüz doğmamış olan Haydar, babası ölünce annesi (Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan`ın kızkardeşi) Akkoyunlu Devleti`ne gittiği için Akkoyunlu sarayında doğdu. Dokuz yaşına kada...

Semerkant Rasathanesi

Semerkant Rasathanesi, 1421 yılında Uluğ Bey tarafından yaptırılan 3 katlı gözlem evi.