Etiket: Alkali metal

Kaynama noktasına göre elementler

Olağan basınç şartlarında elementlerin kaynama noktalarına göre dizilimleri:

Grup 3 elementleri

Grup 3 elementleri, periyodik tablonun 3. grubunda yer alan elementlerdir. Bu elementlerin en dış elektron katmanlarında üçer elektron vardır.

Grup (Kimya)

Grup, genelde aile ismiyle bilinen, Periyodik tablo'daki her bir dikey sütuna verilen addır. Standart periyodik tabloda 18 adet grup vardır.

Fosil kömürler

Fosil kömürler, Doğal katı yakıtlar sınıfından olan antrasit, taşkömürü, esmer kömür ve linyit kömürü ve turb (turba) adlı yakıtların genel adı.

Fosil kömür

Fosil kömürler, doğal katı yakıtlar sınıfından olan antrasit, taşkömürü, esmer kömür ve linyit kömürü ve turb (turba) adlı yakıtların genel adı. Bunlardan taşkömürü, esmer kömür ve linyit kömürü, Türkiye'de en çok kullanılan kömürlerdir.

Elementlerin Atom Kütlesi listesi

Bu liste kimyasal elementlerin bir listesidir. Tüm elementlerin; atom numaraları, ismi, sembolü, grup ve periyot numaraları yer alır.

Çözünürlük (kimya)

Çözünürlük, belli bir miktar çözünenin, belirli şartlar altında, spesifik bir çözücü içinde çözünmesini tanımlar. Çözücü akışkan (ki genellikle aşırı miktarda bulunur) ``solvent`` olarak adlandırılır ve birlikte çözeltiyi oluştururlar. Çözümlendirme işlem...

Zayıf metaller

Zayıf metaller (veya post-geçiş metalleri), periyodik tablonun p blokunda yer alan metalik elementlerdir. Metaloidlerle geçiş metalleri arasında bulunurlar. Geçiş metallerinden daha fazla, alkali metaller ve alkali toprak metallerinden daha az elektro-poz...

Toprak Alkali Metaller

Alkalinler ya da Toprak Alkali Metaller:Periyodik tablonun baştan ikinci grubunda (dikey sırasında) yer alan elementlerdir. Sıklıkla beyaz renkli olup, yumuşak ve işlenebilir yapıdadırlar.

Soygazlar

Soy gazlar, çok benzer kimyasal yapılara sahip bir kimyasal element grubudur. Standart şartlar altında tamamı çok düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz tek atomlu gazlardır.

Soygaz

Soy gazlar, çok benzer kimyasal yapılara sahip bir kimyasal element grubudur. Standart şartlar altında tamamı çok düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz tek atomlu gazlardır.

Periyodik cetvelin grupları

Periyodik tabloda yer alan elementler, gösterdikleri belirli ortak özelliklere göre gruplar halinde incelenirler. Her dikey sütün bir. guruptur. Aynı grupta bulunan elementler benzer özellikler gösterir.

Grup 3 element

Skandiyum grubu veya 3. grup elementleri, periyodik tablonun 3. grubunda yer alan elementlerdir.

Frankyum

Fransiyum, (keşfedilmeden önceki teorik adıyla eka-sezyum veya aktinyum K) sembolü Fr ve atom numarası 87 olan kimyasal element. Bilinen elementler içinde en az elektronegatifliğe sahip olan ve astatinden sonra doğada en az bulunan elementtir.

Asil gazlar

Soy gazlar, çok benzer kimyasal yapılara sahip bir kimyasal element grubudur. Standart şartlar altında tamamı çok düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz tek atomlu gazlardır.