Etiket: Alp dağları

Nero Claudius Drusus

Nero Claudius Drusus Germanicus (14 Ocak MÖ 38 - MÖ 9), Decimus Claudius Drusus olarak doğan ve Drusus, Drusus I, Drusus Claudius Nero ya da Yaşlı Drusus olarak da bilinen, Augustus'un karısı Livia'nın, ilk kocası Tiberius Claudius Nero'dan olan en küçük...

Lech Nehri

Lech Nehri, (Licus, Licca) Avusturya ve Almanya'dan geçen bir akarsudur. Tuna Nehri'nin sağ kollarından biri olan nehir 264 kilometre uzunluktadır ve 2.550 kilometrekarelik bir havzaya sahiptir.

Kyrill

Kyrill, 2007 yılında Kuzey ve Orta Avrupa'da esen, büyük maddi zarara ve can kayıplarına neden olan kasırga ve o kasırgaya neden olan alçak basınç alanı. 15 Ocak 2007'de Newfoundland'da oluştu.

Çapak balığı

Çapak balığı (Abramis brama), sazangiller (Cyprinidae) familyasına ait bir tatlısu balığı türü. Çapak balığı ortalama 30 ila 50 santim boyunda yakalanır.

Türkiyenin neotektoniği

Buzul, dağ zirvelerinde yaz kış erimeyen ve yer çekiminin etkisiyle yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesidir. Eğimli arazilerde yıllar boyunca biriken kar kütlesinin önce buzkar, sonra da buza dönüşmesiyle oluşur.

Stadio Delle Alpi

Stadio delle Alpi (Delle Alpi Stadyumu) İtalya'nın Torino kentinde bulunan futbol ve atletizm mücadelerine ev sahipliği yapan stadyumdur. 1990 FIFA Dünya Kupası organizasyonu öncesi tamamlanmıştır.

Somon balığı

Somon balığı olarak adlandırılan balıklar hepsi salmoniformes sınıfının Salmonidae familyasına ait olsalarda aslında bu familyanın farklı cinslerindenlerdir: ``Salmo``, ``Salmothymus``, ``Stenodus`` ve ``Oncorhynchus``.Atlantik somonu (``Salmo salar``) ve...

Salmon balığı

Sombalığı, som balığı ya da somon olarak adlandırılan balıkların hepsi Salmoniformes sınıfının Salmonidae familyasına ait olsalar da aslında bu familyanın farklı cinslerindenlerdir: Salmo, Salmothymus, Stenodus ve Oncorhynchus. Atlantik somonu (Salmo sala...

Rutilus rutilus

Kızılgöz (Rutilus rutilus), sazangiller (Cyprinidae) familyasına ait bütün Avrasya'da yaygın olan bir tatlı su balığı türü. Kızılgöz su kalitesine fazla önem vermez ve bu yüzden bazı kirlenmiş göllerde ya da ırmaklarda bile hala sağlıklı bir yaşam sürdürm...