Etiket: Ametal

Borun kullanım alanları

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir.

Bor madeni

Bor madeni ilk bakışta beyaz bir kayayı andırıyor. Çok sert ve ısıya dayanıklı. Doğada serbest bir element olarak değil, tuz şeklinde bulunuyor. Ülkemizde bulunan bor’un kalitesi de diğerlerine oranla daha yüksek. Toprağın 40 metre altında bulunan borun i...

Kaynama noktasına göre elementler

Olağan basınç şartlarında elementlerin kaynama noktalarına göre dizilimleri:

Grup 3 elementleri

Grup 3 elementleri, periyodik tablonun 3. grubunda yer alan elementlerdir. Bu elementlerin en dış elektron katmanlarında üçer elektron vardır.

Elementlerin Atom Kütlesi listesi

Bu liste kimyasal elementlerin bir listesidir. Tüm elementlerin; atom numaraları, ismi, sembolü, grup ve periyot numaraları yer alır.

Bor üretimi

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir.

Toprak Alkali Metaller

Alkalinler ya da Toprak Alkali Metaller:Periyodik tablonun baştan ikinci grubunda (dikey sırasında) yer alan elementlerdir. Sıklıkla beyaz renkli olup, yumuşak ve işlenebilir yapıdadırlar.

Grup 3 element

Skandiyum grubu veya 3. grup elementleri, periyodik tablonun 3. grubunda yer alan elementlerdir.

Bor mineralleri

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir.

Bor (Element)

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir.

Ametaller

Ametal, ısıyı ve elektrik akımını hiç iletmeyen. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunan ametaller vardır.

Ametallar

Ametal, ısıyı ve elektrik akımını hiç iletmeyen. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunan ametaller vardır.

Alkalinler

Alkalinler ya da Toprak Alkali Metaller:Periyodik tablonun baştan ikinci grubunda (dikey sırasında) yer alan elementlerdir. Sıklıkla beyaz renkli olup, yumuşak ve işlenebilir yapıdadırlar.

Lantanitler

Lantanitler Periyodik sistemin III’üncü yan grubunda bulunan “nadir toprak metalleri” olarak isimlendirilen metaller sınıfı. Bu metaller şunlardır: Ce Seryum - Pr Praseodim - Nd Neodim - Pm Pometyum - Sm Samaryum - Eu Europyum - Gd Gadolinyum - Tb T...

Aktinitler

Bu elementlerin en önemli ortak özelliği, elektron katılımının 5f orbitalinde gerçekleşmesidir. Geçiş metallerinin bir alt serisi konumundadırlar ve doğada çok ender bulunabilirler.