Etiket: Anadolu Selçukluları

Beypazarı, Ankara

Beypazarı, İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara'ya bağlı bir ilçe. Ankara'nın 98 km.

Beypazari

Beypazarı, İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara'ya bağlı bir ilçe. Ankara'nın 98 km.

Alanya, Antalya

Alanya, Antalya iline bağlı turistik ilçedir. Antalya'ya 120 km. uzaklıktadır.

Hotan

Hotan (Uygurca: خوتەن ; Çince: 和田 ) Çin'e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin güney batısında yer alan tarihi bir şehir.

Haçlı Seferleri

Haçlı Seferleri Alm. Kreuzzüge (pl), Fr. Les Croisades (f.pl), İng. The Crusades. Papalığın teşvikiyle Hıristiyan Avrupalıların Müslümanlara karşı tertib ettikleri seferlerin umûmî adı. En önemlisi dînî olmak üzere, siyâsî, sosyal ve iktisâdî sebeplere da...

Anadolu tarihi

Tarih Öncesi ÇağlarPaleolitik Çağ (M.Ö. 600.

Tosya

Kastamonu İline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.354 kilometrekare, nüfusu 3.884 dür. Yüzeyi genel olarak ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 13,699 nüfuslu Tosya kasabasıdır.

Alanya

Alanya Kuzeyinde Toros Dağları Güneyinde Akdeniz’in bulunduğu küçük bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Antik çağda Pamfilya ve Klikya arasındaki çizgide yer aldığı için pazen Pamfilya bazen de Klikya olarak anılmıştır.Alanya'nın ilk iskanı ile ilgil...

nasreddin hoca

Nasreddin Hoca (1208 - 1284) Türk halk bilgesi. Halk dilinde, duygu ve inceliği içeren, gülmece türünün öncüsü olmuştur. Sivrihisar'ın Hortu yöresinde doğdu, Akşehir'de öldü. Babası Hortu köyü imamı Abdullah Efendi, annesi aynı köyden Sıdıka Hatun'dur....

çal

Denizli iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.584 kilometrekare, nüfusu 57.29S dır. ilçe yüzeyi çoklukla dağlık ve hafif meyilli sırtlardan ibarettir. Buğday, arpa ,çavdar, pamuk, mısır ekimi ve bağcılık...