Etiket: Anaksagoras

Miletli thales

Miletli Thales (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, d. MÖ 624 – ö.

Miletli Tales

Miletli Thales (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, d. MÖ 624 – ö.

Aspasia

Miletli Aspasia (yak. MÖ 470–yak.

Archytas

Archytas veya Tarantolu Arhitas (Yunanca: Ἀρχύτας ο Ταραντίνος; d. MÖ 428; ö.

Alcmaeon

Eski Yunan'da "Ἀλκμαίων" (Alcmæon, Alkmaion, Alcmeon ya da Alkmaon) adını taşıyan tanrı ve kişiler:

Anaximandros

Anaksimandros (Yunanca: Ἀναξίμανδρος) Miletos'da Sokrates öncesi dönemde yaşamış İyonlu bir filozoftur. Thales'in öğrencisidir.

Timeos

Timeos, yaklaşık MÖ 500'lerde yaşadığı sanılan Platon'un diyaloglarında geçen filozof. Pisagorcu okulun düşünürlerinden biridir ve Sokrates öncesi filozoflar arasında yer alır.

Timaeus

Timeos, yaklaşık MÖ 500'lerde yaşadığı sanılan Platon'un diyaloglarında geçen filozof. Pisagorcu okulun düşünürlerinden biridir ve Sokrates öncesi filozoflar arasında yer alır.

Sokrates öncesi filozoflar

Batı felsefesi MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan'da başladı. Sokrates öncesi düşünürler çoğunlukla Yunan dünyasının batı veya doğu çevrelerindendiler.

Sokrates öncesi düşünürler

Sokrates öncesi düşünürler, bilinen anlamda filozof kelimesini ilk kullanan ve felsefeyi sistematiklestirme yönünde belirleyici bir rol oynayan düşünür Sokrates`e göre yapılan bir felsefe tarihi dönemleştirmesidir. Bu dönem, M.Ö. 6. yüzyıl M.Ö. 5.yüzyılda...

Samoslu Melissus

Samoslu Melissus ya da Elealı Melissus, (d. M.Ö.490; ö.M.Ö.430), Elea Okulu`nun bilinen isimlerinden biri olmuş ve Sokrates öncesi düşünürler arasında yer almıştır. Parmanides`in ve Elealı Zeno`nun öğrencilerindendir. Aslen Ege denizindeki Yunanistan`a ai...

Pisagor rejimi

Pisagor ya da Pythagoras (Yunanca: Πυθαγόρας), MÖ 570 - MÖ 495 yılları arasında yaşamış olan İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur. En iyi bilinen önermesi, kendi adıyla anılan Pisagor önermesidir.