Etiket: Anarşist komünizm

Özgürlükçü sosyalizm

Liberter sosyalizm veya özgürlükçü sosyalizm ( sosyalist anarşizm olarak da adlandırılır.), güdümsüz, ekonomik ya da toplumsal katmansız, birey özgürlüğüne ve eşitliğine dayalı, her tür bilgiye erişmede ve kullanmada fırsat eşitliği sağlayan, anarşist öze...

Küba Komünist Partisi

Küba Komünist Partisi (İspanyolca: Partido Comunista de Cuba, PCC), Küba'da iktidardaki Marksist-Leninist siyasi parti.

Komünist Birlik

Komünist Birlik, ilk uluslararası Komünist organizasyondur.Daha sonraları bu organizasyon 1900'lü yılların başında Marxist Birlik diye anılacaktır. Haziran 1847 tarihinde Londra`da Friedrich Engels öncülüğünde kurularak Birlik`in ilk kongresi gerçekleştir...

Kominist

Komünizm (Latince kökenli communis - ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen; ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. Sade...

Güney Afrika Komünist Partisi

Güney Afrika Komünist Partisi (ya da Güney Afrikalı Komünist Partisi, ing: South African Communist Party, kısaca SACP), 1921 yılında Güney Afrika'da kurulan bir komünist partidir.

Gizli Kolombiya Komünist Partisi

Gizli Kolombiya Komünist Partisi (isp: Partido Comunista Colombiano Clandestino, kısaca: PCCC) Kolombiya'daki en büyük gerilla gücü olan FARC-EP'yle organik bağa sahip komünist parti. PCCC ideolojik planda Marksist-Leninist dünya görüşünü ve Latin Amerika...

Filistin Komünist Partisi

Filistin Komünist Partisi (İbranice: המפלגה הקומוניסטית של פלשתינה) (Yidiş: פאלעסטינישע קומוניסטישע פרטיי) Palestiner Kumunistishe Partie, kısaca פקפ PKP), Filistin İngiliz Manda yönetiminde 1923 yılında Filistinli Komünist Parti ve Filistin Komünist Part...

Anarsizm

Anarşizm, (Antik Yunanca'da an "-sız, olumsuzluk eki" ve archos "yönetici" sözcüklerinden türetilmiştir, yöneticisiz anlamına gelir) toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeler...

Anarko-kapitalist

Anarko kapitalizm (ayrıca liberteryen anarşizm, özel mülkiyet anarşizmi, piyasa anarşizmi veya serbest piyasa anarşizmi ile ifade edilebilir) özel mülkiyet hakkına, iktidar müdahalesinin reddine ve temel toplumsal etkileşim mekanizması olarak rekabete...

Kominizm

Komünizm (Latince kökenli communis - ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen; ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. Sade...

Hıristiyan anarşizmi

Hıristiyan anarşizmi, Hıristiyanların sadece İsa'nın öğretilerinde vücut bulan Tanrı'ya karşı sorumlu olduklarını, tek gerçek otorite kaynağının Tanrı olduğunu kabul eden ve savunan inanç veya felsefi öğreti. Bazı Hıristiyan anarşistler pasifistken, pasif...

Hıristiyan anarşizm

Hıristiyan anarşizmi, Hıristiyanların sadece İsa'nın öğretilerinde vücut bulan Tanrı'ya karşı sorumlu olduklarını, tek gerçek otorite kaynağının Tanrı olduğunu kabul eden ve savunan inanç veya felsefi öğreti. Bazı Hıristiyan anarşistler pasifistken, pasif...