Etiket: Anatidae

Çıkrıkçın

Çıkrıkçın (Anas querquedula), Anatidae familyasından bir küçük yüzücü ördek türü. Avrupa ve batı Asya'nın birçok bölgesinde yerleşim gösterir, kışları nüfusun tamamı büyük sürüler oluşturarak Afrika'ya göç eder.

Yosun kazı

Yosun kazı (Branta bernicla), ördekgiller (Anatidae) familyasına ait bir kaz türü. Türün Latince adı olan "Brant" Yunanca "Brent" su kuşlarına verilen brenthos'dan gelir.

Yaz ördeği

Yaz ördeği (Marmaronetta angustirostris), ördekgiller (Anatidae) familyasından orta büyüklükte bir dalıcı ördek cinsi ve bu cinse ait olan tek ördek türüdür.

Tarla kazı

Tarla kazı (Anser fabalis) ve (Anser serrirostris), ördekgiller (Anatidae) familyasına ait bir kaz türü. Orta büyüklükten iriye kadar boyutlarda, Kuzey Avrupa ve Asya'da yaşayan bir kaz türüdür.

Tarakdiş

Tarakdiş (Mergus serrator), ördekgiller (Anatidae) familyasından bir ördek türü.

Tadorna ferruginea

Angut ya da Angıt (Tadorna ferruginea), Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir dalıcı ördek türü yaban kuşudur. Divânu Lügati't-Türk'de, "انگت anğıt" "Ördeğe benzer kızıl renkli bir kuş, angıt." şeklinde tanımlanır.

Sütlabi

Sütlabi (Mergus albellus), ördekgiller (Anatidae) familyasından küçük, denizel bir ördek türü.

Somateria mollissima

Pufla ördeği (Somateria mollissima), ördekgiller (Anatidae) familyasından iri bir ördek türü. Yaklaşık 50-71 cm boylarındadır.

Sessiz kuğu

Sessiz kuğu (Cygnus olor), ördekgiller (Anatidae) familyasına ait bir kuğu türü.

Pasbaş patka

Pasbaş patka (Aythya nyroca), ördekgiller (Anatidae) familyasından orta büyüklükte bir dalıcı ördek türü. Güney ve doğu Avrupa'da ve batı Asya'da yerleşim gösterirler.

Mısır kazı

Mısır kazı (Alopochen aegyptiacus), ördekgiller (Anatidae) familyasına ait bir kaz türü. Alopochen cinsine ait tek türdür.

Mergus merganser

Büyük tarakdiş (Mergus merganser), ördekgiller (Anatidae) familyasından iri bir ördek türü. Avrupa, kuzey Asya ve kuzey Amerika'da yayılış gösterirler.

Melanitta serrator

Tarakdiş (Mergus serrator), ördekgiller (Anatidae) familyasından bir ördek türü.

Melanitta fusca

Kadife ördek (Melanitta fusca), ördekgiller (Anatidae) familyasından iri, denizel bir ördek türüdür. Avrupa'nın kuzey kesimleri, Asya ve Yenisey'e kadar olan bölgelerde yerleşim gösterirler.

Melanitta albellus

Sütlabi (Mergus albellus), ördekgiller (Anatidae) familyasından küçük, denizel bir ördek türü.