Etiket: Anayasa

ABD Anayasası

ABD Anayasası, ABD'nin en üstün hukuk kaynağıdır. Amerika Birleşik Devletleri teşkilatının iskeletini oluşturur.

II. Meşrutiyet Dönemi

24 Temmuz 1908'de Meşrutiyet'in ilanından sonra İTC doğrudan iktidara gelmedi; Hüseyin Hilmi Paşa, İbrahim Hakkı Paşa ve Sait Paşa gibi saygın kişiliklere

Yeni Düstur Partisi

Düstur Arapça Anayasa anlamına gelmektedir.Yeni Düstur Partisi,1934 yılında Habib Burgiba tarafından modern,laik bir rejimin kurulması için başlatılan harekettir.

Megola idea

Megali İdea ya da Megalo İdea (Yunanca: Μεγάλη Ιδέα "Megali Idea", "Büyük Fikir"), Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alarak, Bizans İmparatorluğu’na son verdiği günden beri yürürlükte olan bir Yunan ülküsüdür. Bizans İmparatorluğu’nu bir Helen İmparatorlu...

Kişisel haklar

Bireysel haklar, bireylerin devlet ve diğer bireyler karşısındaki hak ve özgürlükleridir.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri

Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM), Türk hukuk sistemine 1982 Anayasasıyla girmiş ve bir dönem "cumhuriyeti ve devletin iç ya da dış güvenliğini ilgilendiren" davalara bakmış ancak daha sonra kaldırılmış olan mahkemelerdir. Yapılan değişiklikle b...

Anayasal demokrasi

Anayasal demokrasi hakların anayasaya aracılığıyla tespit edilmesi ve sınırlarının belirlen­mesi demektir.

Anayasa Referandum Paketi (2007)

21 Ekim 2007 tarihinde yapılan referandum ile yapılan anayasa değişiklikleri :

Malezya'da İslam

Malezya'nın resmî dini İslam'dır. Malezya'da en kalabalık etnik kitle ülke nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan Malaylardır. Malaylar Müslüman olarak tanımlanmakta ve gruba kamu görevleri, iş dünyası ve eğitim alanında birçok ayrıcalık tanınmakta...

Atina Uygarlığı

Atina Uygarlığı , 2500 kilometrekare büyüklüğündeki "Attika yarımadası"nda kurulmuş olup denize yakın ve tek bir nehir tarafından (Sefis) sulanan verimli bir ova üzerindeydi.Liman olarak şimdiki Pire limanını kullanırlardı.Atina`daki Akropol ülk...

Atatürk Devrimleri Açısından Türk Kadını

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, 1926 - 1934 yılları arasında gerçekleştirilen Atatürk Devrimlerinin bir kısmı, kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eş...