Etiket: Anayasa Mahkemesi

Rahşan Affı

Genel af, Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre kamu yararına uygunluğu anlaşıldığında belli bir veya birkaç suç çeşidi için yapılan kovuşturmaların durdurulması, verilmiş cezaların kaldırılması veya azaltılmasıdır.

Kanun (hukuk)

Kanun veya yasa, bir anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk kuralıdır.

Hürriyet ve Anayasa Bayramı

Hürriyet ve Anayasa Bayramı, 3 Nisan 1963 tarihinde, 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı ilan edildikten sonra resmi törenler Anayasa Mahkemesi`nde kutlanırdı. 1982 Anayasası döneminde yürürlükten kaldırılan bu bayramda devlet erkanı, Anayasa Mahkemesi b...

Hudson Enstitüsü

Hudson Enstitüsü (the Hudson Institute), 1961'de gelecekbilimci Herman Kahn tarafından New York'ta kurulan sağ eğilimli ABD düşünce kuruluşu. İngilizce "think tank" terimi ilk defa bu kuruluş için kullanıldı.

Demokrasi ve Barış Partisi

Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP) için 6 Haziran 1995’te Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası açılması nedeniyle DDP yöneticileri tarafından 11 Mart 1996 tarihinde kuruldu. Demokrasi ve Barış Partisi Genel Başkanı Refik Karakoç, 1999 seçimlerinde %0.08 o...

Uluslararası Hukuk ve Politika

Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayımlanan hukuk ve uluslararası ilişkiler konulu bilimsel ve hakemli bir dergidir. Yayım dili Türkçe, İngilizce ve Almanca'dır.

UHP (dergi)

Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayımlanan hukuk ve uluslararası ilişkiler konulu bilimsel ve hakemli bir dergidir. Yayım dili Türkçe, İngilizce ve Almanca'dır.

Türkiye Komünist Partisi (2001)

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kasım 1986 tarihinden itibaren yayınlanan süreli Marksist bir dergi olan Gelenek Dergisi çevresi dönemin birlik tartışmalarına katılmış; ama istenilen ortaklaşma oluşmayınca 6 Kasım 1992'de Sosyalist Türkiye Partisi'ni kurm...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982 Anayasası olarak bilinen anayasa değişikliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin hâlihazırdaki anayasasıdır. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında hazırlanmış ve 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhur...

Nahit Saçlıoğlu

Nahit Saçlıoğlu ;(d. 1919 Gülnar, Mersin -ö. 2006) Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararlarına muhalefet şerhi koyan emekli Askeri Yargıtay Başsavcısı ve Emekli Anayasa Mahkemesi üyesi.

Yüksek Mahkemeler

Yüksek Mahkemeler 1. Anayasa Mahkemesi: Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM içtüzüğünün Anayasa'ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler....

Fazilet Partisi

Fazilet Partisi (FP), Milli Görüş hareketi'nin Refah Partisi'nin Anayasa mahkemesi tarafından kapatılmasından (2001) sonra İsmail Alptekin Başkanlığında kurulan siyasi çatısı. Onun kaderi de RP gibi oldu. Cumhuriyet Başsavcısı Ulusalcı Vural Savaş'ın İddi...

Ahmet Necdet Sezer

Ahmet Necdet Sezer 13 Eylül 1941 tarihinde Afyon'da doğdu. 1958 yılında Afyon Lisesi'nden 1962'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Hakim adayı olarak göreve başladı. Askerliğini Kara Harp Okulu'nda Yedek Subay olarak ya...