Etiket: Anot

Fotoelektrokimyasal hücre

Fotoelektrokimyasal hücre (kısaca FEKH), ışıktan elektrik enerjisi eldesini sağlayan güneş hücresidir. Her hücre, elektrolite daldırılmış yarı iletken bir foto anot ve metal (katot) içerir.

Elektro galvanik yakıt hücresi

Elektro galvanik yakıt hücresi, dalgıç tüpleri ve tıbbi cihazlardaki oksijenin konsantrasyonunu ölçmede kullanılan bir cihazdır.

Elektro-galvanik yakıt hücresi

Elektro galvanik yakıt hücresi, dalgıç tüpleri ve tıbbi cihazlardaki oksijenin konsantrasyonunu ölçmede kullanılan bir cihazdır. Hücre içindeki potasyum hidroksit, oksijenle temas ettiğinde, kimyasal bir reaksiyon oluşur ve bu reaksiyon sonucunda kurşun a...

Lâmba

Hi-Fi terminolojisinde lamba. Aslında İngilizce'den vakumlu tüp olarak çevrilebilecek olan terim zamanla değişerek lamba olarak yerleşmiştir.

Lamba (ses)

Hi-Fi terminolojisinde lamba. Aslında İngilizce`den vakumlu tüp olarak çevrilebilecek olan terim zamanla değişerek lamba olarak yerleşmiştir. Müzik sistemlerinde özellikle amplifikatörlerde bir yükseltme ünitesi olarak kullanılmaktadır. Elektrotlar, vakum...

Kurban anot

Kurban anot, katodik korumada korunacak metal parçası soymetal olmayan Mg, Zn ve Al gibi elektriği ileten anot metalle kaynatılır (yani temas ettirilir). Bu anot metaline kurban anot denir ve zamanla çözünür.

Katodik koruma

Katodik koruma, bir tür metal koruma metodu. Metallerin bir çoğu su veya hava ile temas ettiğinde korozyona uğrar.

Diyotlar

Diyot, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır.

Tristör

Tristör yarı iletken bir anahtarlama elemanı. Özellikle güç elektroniği devrelerinde kullanılan tristörler çok hızlı açma ve kapama özelliğine sahiptirler. Son teknikle saniyede 25.000 defa açıp kapama yapan tristörler yapılmıştır. Dört katlı bir yarı ile...

doğrultucu

Doğrultucu bir ya da daha fazla yarı iletken elemandan (örneğin diyot) oluşan alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullanılan elektriksel bir devredir. AC` yi doğrultmak için tek bir diyot kullanıldığı zaman (dalga formunun negatif ya da pozitif tar...

diyot

Diyot Alm. Diode (f), Fr. Diode, (f), İng. Diode. Genel olarak elektron tüpleri adı verilen vakumlu elektronik devre elemanlarından ilki olan iki elektrotlu bir düzen. Elektronların boşluktaki hareketlerine ilişkin fiziki özelliklere dayanılarak geliştiri...

diyod

Diyot, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır.

cu

Bakır (Ingilizce copper, Almanca Kupfer, Fransızca cuivre, Latince cuprum), 1B geçiş grubu elementi. Kıbrıs'ta kaynakları bolca rastlandığından tüm dillerdeki isimlerinin Cyprium kelimesinden türediği tahmin edilmektedir.

anotlama

Anotlama, bir metalin (genellikle alüminyum) yüzeyinin, elektrolizle yükseltgeme yoluyla bir kaplamaya dönüştürülmesi işlemidir.Anotlama, metalin yüzeyinde metal kaplamanın biriktiği elektrolizle kaplanmasının karşıtı olarak düşünülebilir. Anotlama sırası...

katot

Katot Daha çok sıvı ve gazlar üzerinden akım akıtılan düzenlerde negatif elektrot. Elektron tüplerinde veya lambalarda ısıtılarak elektron neşreden (yayan) eleman ve elektroliz düzenlerinde bataryanın negatif kutbunun bağlandığı elektrot, katot adını alır...