Etiket: Ansiklopedik

A’vez

Anlaşılması güç şiir.

Şelte

Sözlük Anlamları

İzlem oyunları

Strateji veya sevkülceyş, uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur.

Çuka

Sözlüğe taşı

Yurtluk arazi

Gelirleri sınırları korumak amacıyla ,Türkmen boylarına verilen sınır arazileridir.

Yapay seleksiyon

sözlüğe taşı

Ventüri borusu

Sözlüğe taşı

Tiebout etkisi

Sözlüğe taşı

Tapuğ

Tapuğ - Türk halk ve tasavvuf edebiyatında dini içerikli şiir, dinsel musiki, ilahi. Değişik Türk dillerinde Tapuk veya Tapzuk (Tapzuğ) olarak da söylenir.

Tanura

* Gün doğumu,

Taliga

Sözlüğe taşı