Etiket: Anter

Asya günçiçeği

Asya gün çiçeği (Commelina communis), Commelinaceae familyasından mavi çiçekli şifalı tek yıllık otsu bir bitki türü.

Asya gün çiçeği

Asya gün çiçeği (Commelina communis), Commelinaceae familyasından mavi çiçekli şifalı tek yıllık otsu bir bitki türü.

Düğün çiçeğigiller

Düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae), düğün çiçekleri (Ranunculales) takımından bir bitki familyasıdır.

Salix fragilis

Gevrek söğüt (Salix fragilis), söğütgiller (Salicaceae) familyasından anavatanı Avrupa, Asya ve Türkiye olan olan bir söğüt türü.

Populus tremula

Titrek kavak (Populus tremula), söğütgiller (Salicaceae) familyasından 25 m'ye kadar boylanabilen, silindirik gövde, sık dallı, geniş konik tepeye sahip bir kavak türü.

Polen kültürü

Anter kültürü, polen kültürü olarak da bilinir, bir bitkiden izole edilen anterlerin uygun bir gıda ortamına alınarak yeni bitkilerin yetiştirilmesi tekniğidir. Haploit (n kromozomlu) bitki üretmek amacıyla kullanılan ve özellikle bitki ıslahı yönünden ön...

Anter kültürü

Anter kültürü, polen kültürü olarak da bilinir, bir bitkiden izole edilen anterlerin uygun bir gıda ortamına alınarak yeni bitkilerin yetiştirilmesi tekniğidir. Haploit (n kromozomlu) bitki üretmek amacıyla kullanılan ve özellikle bitki ıslahı yönünden ön...

Adi kurtbağrı

Commelina Communis

kurtbağrı

Kurtbağrı, Zeytingiller (Oleaceae) familyasından Ligustrum cinsini oluşturan çalı veya küçük ağaçlara verilan ad. Anavatanı Avrupa, kuzey Afrika, Asya ve Avustralya ile Çin ve Japonya'dır.

gevrek söğüt

Gevrek söğüt (Salix fragilis), söğütgiller (Salicaceae) familyasından anavatanı Avrupa, Asya ve Türkiye olan olan bir söğüt türü.

başçık

Erkek organ, stamen ya da anter olarak da bilinir, çiçeğin erkek üreme organı. Bir çiçekte bulunan erkek organların tümüne birden "andresium" ya da "androecium" denir.

Ranunculaceae

Düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae), düğün çiçekleri (Ranunculales) takımından bir bitki familyasıdır.

Magnoliaceae

Manolyagiller (Magnoliaceae), Magnoliales takımına ait bir familyadır. Bu familya mensupları ılıman bölgelerden tropiklere kadar yayılmıştır.

Ligustrum

Kurtbağrı, Zeytingiller (Oleaceae) familyasından Ligustrum cinsini oluşturan çalı veya küçük ağaçlara verilan ad. Anavatanı Avrupa, kuzey Afrika, Asya ve Avustralya ile Çin ve Japonya'dır.