Etiket: Antik Roma

Pater Patriae

``Pater Patriae`` (çoğulu ``Patres Patriae``), Latincede "Vatanın Babası" anlamına gelen ve Roma İmparatorluğu döneminde verilen bir onur ünvanıdır. Ayrıca ``Parens Patriae`` şeklinde de kullanılmıştır.

Octavia Portikosu

Porticus Octavia ile karıştırılmamalıdır. Porticus Octaviae (Octavia Portiko'su ; İtalyanca: Portico di Ottavia) Roma'da bulunan bir antik dönem yapısı.

Misenum

Misenum, Güney İtalya'nın Campania bölgesinde bulunan antik liman kenti. Napoli Körfezi'nin Güneybatısı'nda bulunan kentin yerinde günümüzde Miseno kenti bulunmaktadır.

Marcus Velleius Paterculus

Marcus Velleius Paterculus (d. M.Ö. 19 - d. 31) Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış tarihçi. Ayrıca kısaca Velleius adıyla bilinir. Kendine lakap olarak Marcus adı verilse de, pek çok araştırmacı ve tarihçi tarafından Gaius Velleius Paterculus olarak da...

Makedonya (Roma eyaleti)

Makedonya eyaleti (Macedonia) Romalı general Quintus Caecilius Metellus'un Makedon Andriskos'u MÖ 148'de yenilgiye uğratmasının ve bölgede Roma tarafından kurulmuş dört kukla cumhuriyetin dağılmasının ardından MÖ 146 yılında kuruldu. Eyalet Epirus, Tesaly...

Lucius Virginius Rufus

Lucius Virginius Rufus (15-97), Comum yakınlarında doğan ve üç kez (63, 69, 97) Konsüllük yapmış olan Romalı vatansever ve asker. Nero'nun saltanatında (68), Yukarı Germanya eyaleti valisi olduğu sırada, Galyadaki Julius Vindex'in isyanını bastırmış ve bi...

Lucius Antonius

Lucius Antonius Marcus Antonius'un küçük kardeşi ve aynı zamanda destekçisi Romalı politikacı. Lucius, Gaius Marius'un yandaşları tarafından MÖ 86 yılında öldürülen hatip Marcus Antonius Orator 'un oğlu Marcus Antonius Creticus ve Jül Sezar'ın kuzeni Juli...

Lombard Birliği

Lombard Birliği, 1167 yılı civarında Kuzey İtalya'daki Milano, Piacenza, Cremona, Mantua, Bergamo, Brescia, Bologna, Padua, Treviso, Vicenza, Verona, Lodi, ve Parma'da dahil neredeyse tüm kentlerin ve Marquis Malaspina ve Ezzelino da Romano gibi Lord'ları...

Kleopatra Selene II

Kleopatra Selene II (Yunanca: η Κλεοπάτρα Σελήνη, 25 Aralık MÖ 40-6), Kleopatra VIII olarak da bilinen Ptolemaik Prenses ve Yunan kökenli Ptolemaik Kraliçe Kleopatra VII ve Romalı Triumvir Marcus Antonius'un tek kızı. Ptolemaik Prens Alexander Helios ikiz...

Kavimler göçünün sonuçları

Kavimler Göçü, 350-800 yılları arasında Avrupa'ya yapılan şiddetli insan göçüdür. İlk dönem ve ikinci dönem olarak ikiye ayrılmaktadır.

Julius ailesi

Julius Ailesi ya da gens Julia (dişi Julia), Antik Roma'nın patrici sınıfına mensup önemli ailesi. Soylarının Julus'a, dolayısıyla da tanrıça Venüs'e dayandığı iddia edilir.

Hirodes Antipa

Hirodes Antipa (Antipatros'un kısaltması) (d. MÖ 20'den önce – ö.