Etiket: Anton Szandor LaVey

Dînî

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibâdetler bütünü. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır.

Şeytan Kilisesi

Şeytan Kilisesi Anton Szandor LaVey`in 1969`da yazdığı Şeytani İncil`de (``The Satanic Bible``) ifade edilen Satanizmi uygulayan dini organizasyon.

Satan

Satanizm, Şeytan'ı veya şeytan simgesini yücelten, ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğreti. Satanizm, teistik satanizm ve ateistik satanizm (Laveyan satanizm) olmak üzere ikiye ayrılır.