Etiket: Anu

Shamash

Şamaş veya Sama, Asur ve Babil'de tapınılan Güneş-tanrının Akadca ismidir. Sümer mitolojisindeki Utu'nun karşılığıdır.

Lahar (Sümer)

Lahar, Mezopotamya'daki, Sümer mitolojisi kökenli çiftlik hayvanları tanrıçası.

Kişar

Kişar, Akad mitolojisinde Lahmu ve Lahamu`nun kızıdır. Kişar, Anşar`ın karısı, kız kardeşi ve dişi tamamlayıcısıdır; o dişi ilkedir. Ayrıca, Kişar Anu ve Ea`nın annesidir.

Gılgameş Destanı

Gılgamış Destanı, tarihin en eski yazılı destanının adı olup, 12 kil tablete Akad çivi yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün anlatıldığı destan aynı zamanda Nuh Tufanı'nın en eski sürümünü de barındırmaktadır.

Gilgamış

Gılgamış Destanı, tarihin en eski yazılı destanının adı olup, 12 kil tablete Akad çivi yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün anlatıldığı destan aynı zamanda Nuh Tufanı'nın en eski sürümünü de barındırmaktadır.

Gilgameş Destanı

Gılgamış Destanı, tarihin en eski yazılı destanının adı olup, 12 kil tablete Akad çivi yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün anlatıldığı destan aynı zamanda Nuh Tufanı'nın en eski sürümünü de barındırmaktadır.

Gilgameş

Gılgamış Destanı, tarihin en eski yazılı destanının adı olup, 12 kil tablete Akad çivi yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün anlatıldığı destan aynı zamanda Nuh Tufanı'nın en eski sürümünü de barındırmaktadır.

Enlil

Yeryüzü-tanrı. Bel ya da Belum adıyla da anılır.

Enki

Enki, Sümer mitolojisinde su, zeka ve yaratmanın tanrısıdır. Daha sonraları Babil mitolojisinde Ea olarak anılmıştır.Enki`nin baş tapınağı Eridu`daki ``í©-engur-ra`` yani "(su) derinliğin evi"dir.

Aşnan

Aşnan, Antik Mezopotamyanın tahıl tanrıçasıydı. O ve erkek kardeşi Lahar, Enlil`in çocuklarıdırlar ve tanrılara gıda sağlamak için yaratılmıştırlar. Fakat bunu yapmadıklarında, tanrılar onların yerine insanları yaratmıştır.

Antu (mitoloji)

Antu Sümer yaratıcılık tanrıçasıdır. Gökyüzü tanrısı Anu`nun eşidir. Daha sonraki dönemlerde tanrıça İştar, birçok antik mezopotamya tanrıçası gibi, Antu`nun da yerini almıştır.

Antu

Antu, Sümer yaratıcılık tanrıçasıdır. Gökyüzü tanrısı Anu'nun eşidir.

Annuna

Annuna Sümer mitolojisindeki 50 büyük tanrıdır. Genel olarak bu tanrıların bölgeleri yeraltı dünyası yani ahiret/cehennemdir.

Adapa

Adapa, Mezopotamya mitolojisinde yaratılmış ilk insan. Adapa antik bir Sümer kralıdır, Sümer'in krallar listesinde ulusun ilk lideri olarak geçer. Farklı biçimlerinde ''Oanes'' ve ''Alulim'' olarak da anıldığı olmuştur.