Etiket: Arnavut

Arkadya

Arkadya, eski Yunanistan’da Mora Yarımadası’nın (Peloponnesos) orta kesiminde dağlık bir bölgenin adıdır. Adını bir mitolojik karakter olan Arcas'dan alır.

Arbëresh

Arbëresh, Güney İtalya ve Sicilya'da yerleşmiş bulunan Arnavut azınlıktır. Sözcük eski Arnavutçadan gelir ve aslında sadece Arnavut anlamına gelmektedir.

Yugoslav Makedonyası

Yedisekiz Hasan Paşa

Türkiye'de yaşayan etnik gruplar

Türkiye’de yaşayan etnik gruplar, birçok kategoride belirtilebilir. Türkiye birçok etnik grubu barındıran bir ülkedir.

Tivat

Tivat Kiril:Тиват . Karadağ `ın güney batısıda sahil şehri. Kotor Körfezi kıyısında yer almaktadır.Nüfusu 9,500 kişidir.

Rahibe Teresa

Kumanova

Kumanova (Makedonca: Куманово Kumanovo; Arnavutça: Kumanova / Kumanovë), Makedonya'nın Sırbistan sınırına yakın bulunan bir şehir ve belediye merkezidir.

Korice, Arnavutluk

Gostivar

Gostivar (Makedonca: Гостивар; Arnavutça: Gostivari), Makedonya'nın kuzeybatısında bulunan bir şehirdir.

EYMC

Demir Hisar

Demir Hisar (Makedonca: Демир Хисар) Makedonya’nın güneyinde yer alan bir kasaba ve belediye merkezidir. Demir Hisar'da orman ve tütün endüstrisi gelişmiştir.

Debre, Makedonya

Debre (Makedonca; Дебaр Debar; Arnavutça: Dibër veya Dibra; Osmanlı dönemi: Debre-i Bâlâ), Makedonya’nın batısında, Arnavutluk sınırında bulunan bir belediye merkezidir.

Djevad Prekazi

Cevad Prekazi (Sırpça: Џевад Прекази) (d.

BÜFK