Etiket: Aruz

Abdi Şarkikarahisarlı

Abdi Şarkikarahisarlı (?, İstanbul - 1884), Türk divan şairi.

1. yeniciler

Garip ya da Birinci Yeni, Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday'ın öncülüğünü yaptığı şiir akımının adıdır. Türk şiirinde o güne kadar yer etmiş kalıp ve anlayışlardan kurtulmak gerektiğini savunur ve biçimciliğe, duygusallığa karşı çıkıp, s...

Şeyyad Hamza

Şeyyad Hamza, 13. yüzyılda Akşehir ve Sivrihisar`da yaşayan sufi şairlerden biridir. Şeyyad Hamza, önceleri bir şeyyad (duvar ustası) ike ``Ahi zümrelerine`` intisabı sebebiyle tarikat çevrelerine de girmiş, bu arada halk için şiirler söylemiştir.

Çarhname

Çarh-nâme, Ahmed Fakih' in yazmış olduğu 88 beyitlik bir manzumedir.

Çarh-nâme

Çarh-nâme, Ahmed Fakih' in yazmış olduğu 88 beyitlik bir manzumedir.

Çarh-name

Çarh-nâme, Ahmed Fakih' in yazmış olduğu 88 beyitlik bir manzumedir.

Dîvan

Divan Edebiyatı, Türklerin İslam dinini benimsemesinden sonra ortaya çıkan yazılı edebiyattır. İslâm uygarlığının edebiyat geleneğini şekillendiren Arap ve Fars ile beraber üç büyük ekolden birisidir.

Birinci Yeni

Garip ya da Birinci Yeni, Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday'ın öncülüğünü yaptığı şiir akımının adıdır. Türk şiirinde o güne kadar yer etmiş kalıp ve anlayışlardan kurtulmak gerektiğini savunur ve biçimciliğe, duygusallığa karşı çıkıp, s...

Âdile Sultan

í‚dile Sultan (1825-1898), Türk Divan edebiyatı şairi. Sultan II. Mahmut`un kızı, Sultan Abdülmecit`in kız kardeşi.

Vezn-i Âhar

Halk şiiri nazım şeklidir. Aruzun müstef`ilâtün müstef`ilâtün müstef`ilâtün müstef`ilâtün kalıbıyla murabba şeklinde yazılır. Her mısra bir müstef`ilâtün cüzüne sığacak şekilde dört kelime veya kelime grubuna bölünür. Birinci mısranın 2. Cüzü ikinci mısra...

Vezn-i Ahar

Halk şiiri nazım şekli. Aruzun müstef`ilâtün müstef`ilâtün müstef`ilâtün müstef`ilâtün kalıbıyla murabba şeklinde yazılır.