Etiket: Asbest

Çorak toprak

Kurak ve verimsiz arazi.

Çelpek

Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir mineral.

Yılan taşı

Yılan taşı veya serpantin, rengi ve billur yapısı farklı birçok türü olan, minerallerin başkalaşmasıyla oluşan bir kaya türü. İsmini yılan derisni benzeyen billur yapısından alır.

Mezotelyoma

Mezotelyoma, temel olarak halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle bilinen asbestin yol açtığı akciğer zarı ve karın zarı kanserine verilen addır. Batı ülkelerinde yılda her bir milyon kişinin 1-2...

Gök toprak

Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir mineral.

Ceren toprağı

Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir mineral.

Zvishavane

Zimbabve`nin orta güney kesiminde Midlands eyaletine bağlı bir kent. Yakınındaki asbest madeni en önemli gelir kaynağıdır. 1920`de köy olarak kurulmuş, 1930`da kasabaya dönüşmüş, 1940`ların sonunda ise il statüsü kazanmıştır.

Çukurova

Çukurova Akdeniz bölgesinin doğusunda, İskenderun Körfezi ile Mersin Körfezi arasında verimli bir ova. Doğuda Misis Dağına, batıda Erdemli’ye, kuzeyde Toros Dağları ile Aladağların eteklerine kadar uzanır. Yüzölçümü 3150 km2 kadardır. Çukurova’nın doğusun...

höllük

Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir mineral.

yılantaşı

Yılan taşı veya serpantin, rengi ve billur yapısı farklı birçok türü olan, minerallerin başkalaşmasıyla oluşan bir kaya türü. İsmini yılan derisini benzeyen billur yapısından alır.

gravimetri

=Tanım=

asbestoz

Asbestoz, asbest minerali liflerinin tahriki ile akciğerde olusan bir çeşit pneumoconiosis'tir. Sinsi ve ağır ilerleyen bir hastalık olan asbestozun kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.

gaz maskesi

Çeşitli yerlerde ve çoklukla savaşlarda kullanılan zehirli ve boğucu gazlardan korunmak için hazırlanmış maske. Bir kişinin solunum yaparken, havayı süzmek ve zehirli gazı tutmak esasına...

serpantin

Yılan taşı veya serpantin, rengi ve billur yapısı farklı birçok türü olan, minerallerin başkalaşmasıyla oluşan bir kaya türü. İsmini yılan derisini benzeyen billur yapısından alır.