Etiket: Ashab-ı Kiram

Şeyh Adi

İslam

Şehâdet

Şehit (Arapça: شهيد ‎ šehīd, çoğulu: شُهَداء šuhedā'/ešhād) kutsal bir ülkü, din veya inanç uğrunda ölen kimse. Şehit olma eylemine "şehâdet" adı verilir.

İslam'da Dört Kitap

İslam inancında imanın şartlarından biri "kitaplara iman"dır. Bu kavram, Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine, bu kitapların içeriklerinin tamamıyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir.

İlk Fitne

İlk Fitne, Halife Osman`ın evinde öldürülmesi ile başlayan ve Muaviye`nin iktidara gelmesi ile sonuçlanan iç savaş dönemine İslami literatürde

Âhir (din)

Âhir (Arapça الآخر), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Âhir

Âhir (Arapça الآخر), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

Tevhit (din)

Tevhid; (Arapça: توحيد), tektanrıcılık kavramının İslam terminolojisindeki karşılığıdır.

Safâ tepesi

Safâ tepesi, Mekke'de Kâbe yakınlarında bulunup hacıların hacda tavaf yaptıkları günlerde yedi kere gidip geldikleri yolun bir ucundaki tepedir.

Safâ

Safâ tepesi, Mekke'de Kâbe yakınlarında bulunup hacıların hacda tavaf yaptıkları günlerde yedi kere gidip geldikleri yolun bir ucundaki tepedir.

Rıhle

Rıhle,asıl anlamıyla Arapça'da bir yerden diğerine göç etmek anlamındaki "rahale" kök fiilinin mastarıdır. Hadis ilminde, muhaddislerin yeni hadisler öğrenmek için uzak diyarlara yaptıkları ilim yolculuklarına rıhle denir.

Nakşibendiye

Nakşîbendilik (Nakşbendiyye, Osmanlıca: ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻴﻪ), Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'nin isim babası olduğu İslâm (Sunni İslam) dini tarikâtı. "Nâkış yapan" anlamına gelen Nakşibend; Nakşibendi mürşid...