Etiket: Asr Suresi

Fethih suresi

Fetih Suresi (Arapça: سورة الفتح , Surat'ul Feth), Kur'an'ın 48. suresidir. Medine'de indirildiğine inanılmakta olan 29 ayetten oluşur.

Ahzab

Ahzab Suresi (Arapça: سورة الأحزاب) Kur'anın 33. Suresi olup Medine döneminde yazılmıştır. 73 ayetten oluşan sure, adını 20 ve 22. ayetlerde geçen “el-Ahzab” kelimesinden almıştır.

Ahkaf

Ahkaf Suresi, Mekke döneminde indirildiğine inanılan sure 35 ayetten oluşur. Sure, adını 21. ayette geçen “Ahkaf” kelimesinden almıştır.

Ma'un

Ma'un Suresi (Arapça: سورة الماعون ) Kur'anın 107. suresi. Tekasür Suresi'nden sonra Mekke'de indirildiğine inanılmakta olup 9 ayettir.

Cum'a Suresi

Cum'a Suresi (Arapça: سورة الجمعة ,Sūrat'ul Cumu'a), Kur'an-ı Kerim'in 62. suresidir. Adını 9. ayetinde geçen "cum'a" kelimesinden alır.

İsrâ sûresi

İsra Suresi (Arapça: سورة الإسراء) , Kur'an'ın 17. suresidir. 111 ayettir.

İsrâ

İsra Suresi (Arapça: سورة الإسراء) , Kur'an'ın 17. suresidir. 111 ayettir.

Zümer Suresi

Müslümanların kitabı Kur`an-ı Kerim`in otuz dokuzuncu sûresi. Mekke döneminde inmiştir. 75 âyettir.

Zelzele Suresi

Türkçe MealiRahman Rahim olan Allah`ın adıyla1- Yer, o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı,2- Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardığı,3- Ve insan: "Buna ne oluyor?" dediği zaman;4- O gün (yer), haberlerini anlatacaktır.

Tin Suresi

Mekke`de nazil olmuştur. 8 âyettir. "Tin" dağ adı veya incir demektir.

Tevbe Suresi

Tevbe Suresiveya Beraat Suresi, Kur`an`ın Medine`de nazil olan, başında Besmele bulunmayan, 129 ayetlik bir suresidir.

Tevbe

Tevbe Suresi (Arapça: سورة التوبة) veya Berae Suresi, Kur'an'ın Medine'de indirildiğine inanılan, başında Besmele bulunmayan, 129 ayetlik, 9. suresi. Adını, Allah'ın kendisine samimiyetle inanan ve tövbe edenleri affedeceğini bildirdiği 104. ayetinden alm...

Nuh Suresi

Nuh suresi, İslam dininin kutsal kitabı Kur`an`ın içerdiği surelerden (bölüm) biridir. Kur`an`ın 71. suresidir.