Etiket: Assembly

Programlama dillerinin abecesel listesi

Bu programlama dilleri listesinin amacı, varolan tüm kayda değer programlama dillerini (halen kullanımda olan ya da tarihsel olanları) alfabetik sıraya göre listeye dahil etmektir. Not: BASIC programlama dilinin leçeleri ayrı bir listeye taşınmıştır.

Çevirici dili

Çevirici dili, bir bilgisayarda tüm işlemleri işlemci gerçekleştirir ve işlemcinin de kendine has bir dili vardır. İşlemci yanlızca bu dili anlar ve bu dili kullanarak anlaşırsınız. Fakat bu dili öğrenmek ve kullanmak çok zordur. Bu nedenle insanların anl...

Yazılım geliştirme

Programlama ya da diğer adıyla yazılım, bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemlerdir.Diğer bir tanım verecek olursak programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve...

Core Wars

Core Wars, oyuncuların karşılıklı, programladıkları 'savaşçılarıyla' oynadıkları bir bilgisayar oyunudur. Oyuncular, savaşçılarını bir çeşit assembly dili türevi olan RedCode ile programlarlar ve MARS (Memory Array Redcode Simulator) adı verilen bir simul...

Yapısal Olmayan Programlama

Yapısal olmayan programlama, program yazılış sırası ile işletilirler. Bir “goto” terimi işletimin programda bir yerden başka bir yere iletilmesini sağlar.

Programlama dilleri

Programlama dili, programcının bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının standartlaştırılmış bir yoludur. Programlama dilleri, programcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini, hangi koşullard...

programlama dili

Programlama dili, yazılımcının bir algoritmayı ifade etmek amacıyla, bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının tektipleştirilmiş yoludur. Programlama dilleri, yazılımcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanı...

derleyici

Derleyici Programcılıkta, bir programlama dilde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makina koduna) çeviren yazılım.

Programlama

Programlama ya da diğer adıyla yazılım, bilgisayarın donanımına nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemler kısaca herşeydir.Diğer bir tanım verecek olursak programlama, bilgisayar programlarının yazılması, t...

Compiler

Programcılıkta, bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makine koduna) çeviren yazılım. Derleyiciye bunu yaptırmaktaki amaç genellikle çalışabilir bir yazılım elde etmektir.

Compile

Programcılıkta, bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makine koduna) çeviren yazılım. Derleyiciye bunu yaptırmaktaki amaç genellikle çalışabilir bir yazılım elde etmektir.