Etiket: Astrofizik

Astronomlar

→"Yıldız bilimci" sözcükleri bu sayfaya yönlendirilmiştir. İncil'deki Yıldız bilimciler için, Müneccim Krallar sayfasına bakınız.

Yıldız fiziği

Astrofizik, gök fiziği veya yıldız fiziği (Almanca Astrophysik (f), Fransızca astrophysique, İngilizce astrophysics), gök cisimlerinin ve olaylarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini, yapılarını inceleyen astronomi dalıdır. Bu incelemeler için tek bilgi...

Neil deGrasse Tyson

Neil deGrasse Tyson (Doğum: 5 Ekim 1958) Amerikalı astrofizikçi. 1996 yılından beri Amerikan Doğa Tarihi Müzesine ait olan ``Hayden Planetaryumu``nun yöneticisidir.

Kozmos Evrenin ve Yaşamın Sırları (kitap)

Kozmos, Carl Sagan'ın, içerik olarak aynı isimli TV dizisine benzeyen, fakat ayrıntılarda daha detaya giren, bir popüler bilim kitabıdır. Yazar bu kitabında, her seviyeden okurun astronomi, astrobiyoloji ve astrofizik konusunda daha iyi bilgilenmesini ama...

Kozmolog

Kozmoloji veya (evren bilimi), bir bütün olarak Evren'i konu alan bilim dalının ismidir. Kozmoloji sözcüğü Türkçeye Yunanca κοσμολογία (cosmologia, κόσμος [kozmos] düzen, bütün + λογια [logia] söylev) sözcüğünden türemiştir.

Charles Greeley Abbot

Charles Greeley Abbot: ABD`li astronom ve astrofizikçi. (Wilton, New Hampshire 1872 - Washington 1973)

Âlem

Alem şu anlamlara gelir:

Genel görelik kuramı

Genel görelilik ya da göreliliğin genel kuramı, 1916 yılında Albert Einstein tarafından yayımlanan kütleçekimin geometrik kuramı, ve bugün modern fizikte kütle çekimi tanımladığı düşünülen kuramdır. Genel görelilik, özel görelilik ve Newton'ın evrensel k...

Astonomy

Astronomi (gök bilimi ya da gökbilim), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen bilim dalıdır. Astronominin sınırlı ve özel bir alanı olan gök mekaniği ile karıştırılmaması gerekir.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Cumhuriyet döneminin ilk kurulan fakültesi Ankara Üniversitesi'nin mühendislik ve temel bilim alanlarındaki öncü kuruluşlarındandır.

Genel görecelik

Birbirine göre ivmesiz bulunan sistemler için geçerlidir. Ancak evrende ivmesiz hareket eden pek az şey vardır. Bu yüzden, Albert Einstein daha genel bir teori olarak genel göreliliği 1916’ da oluşturmuştur. Bu yaklaşımda da Einstein, klasik fizikte New...

Karanlık madde

Varlığı, yaydığı ışınım yoluyla değil de dinamik yöntemlerle saptanabilen madde.

Genel Görelilik

Genel Görelilik (izafiyet) teorisi, ivmeli hareket ve kütleçekimi açıklamasını özel göreliliğe birleştiren, genelleyen teoridir. 1916'da Einstein tarafından ortaya konmuştur. Genel görelilikten önce, Newton'un Kütleçekim teorisi geçerliydi.

kainat

Evren ya da kâinat, uzay ve uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. Pozitif bilimler açısından evren, gök cisimlerini barındıran ve sonsuz olduğu var sayılan uzay ve uzayda yer alan her şeyin toplamıdır.

gökfiziği

Astrofizik, gök fiziği veya yıldız fiziği (Almanca Astrophysik (f), Fransızca astrophysique, İngilizce astrophysics), gök cisimlerinin ve olaylarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini, yapılarını inceleyen astronomi dalıdır. Bu incelemeler için tek bilgi...