Etiket: Astronomi Portalı

Gözlemsel gökbilim

Gözlemsel astronomi; astronomi biliminin, fizik modelleri oluşturmak üzere çalışan teorik astrofizikten farklı olarak, teleskop ve diğer aparatları kullanarak gökcisimlerini gözlemlemeye dayanan bir dalıdır.

Gözlem gökbilimi

Gözlemsel astronomi; astronomi biliminin, fizik modelleri oluşturmak üzere çalışan teorik astrofizikten farklı olarak, teleskop ve diğer aparatları kullanarak gökcisimlerini gözlemlemeye dayanan bir dalıdır.

Üst kavuşum

Kavuşum, gökbilimde bir gözlem noktasından bakıldığında iki ya da daha çok sayıda gök cisminin gökyüzünde birbirlerine yakın konuma gelmesi. Yaygın uygulamada bu sözcük, Yer'den bakıldığında, Güneş'in uydusu olan bir gök cisiminin (örn.

Yarı-büyük eksen

Gökbilimde, bir yörüngeyi tanımlayan elipsin büyük eksen uzunluğunun yarısına eşit olan değer, o yörüngenin yarı büyük eksen uzunluğu olarak adlandırılır. Bu ölçü, 'dolanan cisim'in yörünge periyodu ya da dönemini belirler.

Uzanım (astronomi)

Uzanım, gökbilimde Güneş'in uydusu olan bir gök cisiminin Yer'den bakıldığında Güneş ile yaptığı açıdır. İç gezegenler (Merkür ve Venüs) için 'doğu uzanımı', gezegenin batı ufkunda Güneş battıktan sonra görüldüğü durumlarda; 'batı uzanımı' ise, sabah Güne...

Teorik astrofizik

Teorik astrofizik, astronomlar tarafından gözlemlenen olguları, fizik terimleri ve teorik yaklaşımlarla açıklamaya çalışan disiplindir.

Maffei Kümesi

Maffei 1 Kümesi (ayrıca IC 342 Kümesi olarak da bilinir), Yerel Küme'ye en yakın gökada grubudur. Muhtemelen bir zamanlar Yerel Küme'nin bir parçasıydı fakat Andromeda gökadası ile olan şiddetli karşılaşması sonucunda dışarı atılmıştır.

Maffei 1 ve 2

Maffei 1 Kümesi (ayrıca IC 342 Kümesi olarak da bilinir), Yerel Küme'ye en yakın gökada grubudur. Muhtemelen bir zamanlar Yerel Küme'nin bir parçasıydı fakat Andromeda gökadası ile olan şiddetli karşılaşması sonucunda dışarı atılmıştır.

Maffei 1 Kümesi

Maffei 1 Kümesi (ayrıca ``IC 342 Kümesi`` olarak da bilinir) Yerel Küme`ye en yakın galaksi grubudur.

Maffei 1 Gökada Kümesi

Maffei 1 Kümesi (ayrıca IC 342 Kümesi olarak da bilinir), Yerel Küme'ye en yakın gökada grubudur. Muhtemelen bir zamanlar Yerel Küme'nin bir parçasıydı fakat Andromeda gökadası ile olan şiddetli karşılaşması sonucunda dışarı atılmıştır.

Kavuşum (astronomi)

Kavuşum, gökbilimde bir gözlem noktasından bakıldığında iki ya da daha çok sayıda gök cisminin gökyüzünde birbirlerine yakın konuma gelmesi. Yaygın uygulamada bu sözcük, Yer'den bakıldığında, Güneş'in uydusu olan bir gök cisiminin (örn.

IC 342 Kümesi

Maffei 1 Kümesi (ayrıca IC 342 Kümesi olarak da bilinir), Yerel Küme'ye en yakın gökada grubudur. Muhtemelen bir zamanlar Yerel Küme'nin bir parçasıydı fakat Andromeda gökadası ile olan şiddetli karşılaşması sonucunda dışarı atılmıştır.

Gözlemsel Astronomi

Gözlemsel astronomi; astronomi biliminin, fizik modelleri oluşturmak üzere çalışan teorik astrofizikten farklı olarak, teleskop ve diğer aparatları kullanarak gökcisimlerini gözlemlemeye dayanan bir dalıdır.

Dış merkezlik (yörünge)

Gökbilimde, bir yörüngenin dışmerkezliği ya da 'basıklığı', o yörüngeyi tanımlayan matematiksel eğrinin bir çemberden ne kadar farklı olduğunu belirler. Bir 'merkezi cisim'in kütleçekimi etkisi altında kalarak çevresinde 'dolanan cisim', odaklarından biri...