Etiket: Atıf Efendi Kütüphanesi

İstanbul'daki kütüphaneler

Aşağıdaki liste, İstanbul'daki kütüphanelerin listesidir.

İstanbul Kütüphaneleri

Aşağıdaki liste, İstanbul'daki kütüphanelerin listesidir.

Kütüphaneler

"Kütüphane, hizmet verilen toplulukların bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla başta kitap ve benzeri diğer bilgi kaynakları olmak üzere sağlandığı, düzenlendiği ve bunlardan maksimum düzeyde yararın sağlanabilmesi için hizmetlerin verildiği toplumsa...

kütüphane

Belli bir sisteme göre tasnif edilen kitap ve benzeri materyallerin toplandığı, saklandığı, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulduğu yer. Farsçada ev manasına gelen “hane” ile Arapçada kitaplar manasına gelen “kütüb” kelimelerinin birleşmesinden...