Etiket: Attika

Yanya Adaları

Infobox Peri GR

Archidamian Savaşı

Arkhidamos Savaşı, M.Ö 431 - 421 yılları arasında yapılmış Atina - Sparta savaşıdır. Sparta Kralı II.

Batı Yunanistan

Batı Yunanistan, Yunanistan'da bir idari bölge.

Batı Attika

Batı Attika, Yunanistan'da Attika coğrafi bölgesine bağlı il.

Atina (il)

Atina, Yunanistan'da bir il.

İyonya Adaları

Infobox Peri GR

Yunanistan'daki şehirler listesi

Yunanistan idarî bakımdan toplam 13 Periferi'ye (vilayete) ve bunların içinde kaymakamlıklara (nomos) ayrılmıştır:

Yunanistan'daki iller

Yunanistan idarî bakımdan toplam 13 Periferi'ye (vilayete) ve bunların içinde kaymakamlıklara (nomos) ayrılmıştır:

Thessalia

Tesalya, (Yunanca: Θεσσαλία - Thessalía) Yunanistan'ı oluşturan 13 bölgeden biridir. Dört alt yönetim birimine ayrılmıştır.

Teselya

Yunanistanda bir bölge. Bölgenin başkenti Larissadır.

Tesalya

Tesalya, (Yunanca: Θεσσαλία - Thessalía) Yunanistan'ı oluşturan 13 bölgeden biridir. Dört alt yönetim birimine ayrılmıştır.

Sparta uygarlığı

Sparta (eski Elence; Attika lehçesi: Σπάρτη Spártē, eski Dor lehçesi: Σπάρτα Spártā), klâsik antik çağda en çok „Λακεδαίμων“ Lakedaimōn olarak adlandırılan kent MÖ 2. binyılın sonunda yaşanılan Dor istilasının hemen sonrasında Peloponnes (Mora) Yarımadası...