Etiket: Avrupa Komisyonu

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM),

Avrupa birliği fonlarından yararlanma

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM), Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri gençler için yaygın öğrenim faaliyetlerini desteklemek üzere yasal çerçeveyi yürürlüğe koyan Gençlik Programını oluşturmayı...

Adnan Karaosmanoğlu

Adnan Karaosmanoğlu (d. Akhisar, Manisa, 23 Nisan 1914 - ö.

Baltık Denizi Devletleri Konseyi

Baltık Denizi Devletleri Konseyi (BDDK), Soğuk Savaş'ın ardından Baltık Denizi çevresinde meydana gelen jeopolitik değişimlere cevap verebilmek ve hükümetlerarası işbirliğini tesis etmek amacıyla 5 - 6 Mart 1992 tarihlerinde kurulmuş birliktelik. BDDK'nın...

Primus inter pare

Eşitlerin birincisi, aynı rütbe, makam veya mevkiye sahip kimseler arasında en kıdemli olanı belirtmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Latince aynı anlama gelen Primus inter pares teriminden türemiştir.

Eşitlerin birincisi

Eşitlerin birincisi, aynı rütbe, makam veya mevkiye sahip kimseler arasında en kıdemli olanı belirtmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Latince aynı anlama gelen Primus inter pares teriminden türemiştir.

Commission of the European Communities

Avrupa Komisyonu (İng: European Commission) ya da tam adıyla Avrupa Toplulukları Komisyonu (İng: Commission of the European Communities), yaklaşık 16.000 personelle desteklenip 27 komisyon üyesinden oluşan Avrupa Birliği politikalarının tasarlayıcısı ve k...

Telitromisin

Telitromisin, klinik düzeyde kullanılmaya başlanan ilk ketolid ailesi antibiyotiğidir.

Peter Westmacott

Sir Peter Westmacott 2002 yılından 2006 yılının Ekim ayına kadar Britanya`nın Ankara Büyükelçiliğini yapmıştır.

Nice Anlaşması

Nice Anlaşması, AB’nde kurumsal reform şeklinde gerçekleşen, temel AB kurumlarının üye sayıları ile genişleme evresinde katılacak yeni üye sayılarının dağılımını ve kurumların yetkilerini düzenlemiştir. Anlaşma, bazı alanlarda ulusal veto hakkını ortadan...

Doğu Anadolu Kalkınma Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP), Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsamakta olup, AB MEDA Fonu`ndan 45 milyon Avro hibe kaynak ile desteklenmektedir. Programın Finansman Anlaşması 5 Ağustos 2003 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti...