Etiket: Avrupa Konseyi

Avrupa Birliği’nin Sanayi Politikası

Mart 2000’de Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleşen Avrupa Konseyi toplantısında ki temel vurgulardan biri, sürdürülebilir temelde yüksek seviyede istihdam ve yaşam şartları sağlamak olmuştur. Bu amacın gerçekleştirilmesi ise, AB imalat sanayinin reka...

Süheyl Batum

Ünlü

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Avrupa Konseyi içinde mahalli yönetimleri (yerel yönetimler) temsil eden kurumdur.

Avrupa Konseyi Film Ödülü

Avrupa Konseyi Film Ödülü (FACE), Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde, festivale katılan filmi kamuoyunda insan hakları konularında bilinci arttıran, bu konuda ilgi uyandıran ve insan haklarının öneminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olan film yöne...

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi

Mahalli İdareler Avrupa Antlaşması, Avrupa Konseyi tarafından imzaya açılan, yerel yönetimlerin merkezi otoriteden özerkliğini garanti eden bir anlaşmadır.

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (The European Council), AB`nin üst seviye yetkili organıdır (Avrupa Konseyi=The Council of Europe ile karışmaması için Avrupa Zirvesi de denir). Üye devletlerin başkanları veya başbakanlarının katıldıkları zirve konferanslarında bil...

Almanya'nın azınlıkları

Almanya'nın resmi azınlıkları, 1 Şubat 1998 tarihinde resmen yürürlüğe giren Avrupa Konseyi'nin etnik azınlıkların korunmasına ilişkin Çerçeve Sözleşmesi kapsamında değerlendirilen ve Alman federal hükümeti tarafından bu özellikleri onaylanan, Almanya'dak...

Almanya'daki azınlıklar

Almanya`nın resmi azınlıkları, 1 Şubat 1998 tarihinde resmen yürürlüğe giren Avrupa Konseyi`nin etnik azınlıkların korunmasına ilişkin Çerçeve Sözleşmesi kapsamında değerlendirilen ve Alman federal hükümeti tarafından bu özellikleri onaylanan, Almanya`dak...

Yavuz Sabuncu

M. Yavuz Sabuncu (1948 - 12 Şubat 2007) Türk akademisyen, bilim adamı ve anayasa hukukçusu.

Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar

Türkiye`nin ilgili olduğu uluslararası kuruluşlar