Etiket: Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa

Silahtar Süleyman Paşa

Silahtar Süleyman Paşa (ö. Ekim 1715, Rodos) III.

Silahtar Seyyit Mehmet Paşa

Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa (d. 1735 - ö.

Silahtar Mehmet Paşa

Silahtar Mehmet Paşa III.

Silahtar Hamza Mahir Paşa

Mahir Hamza Paşa (1727, Develi - 30 Nisan 1771, Gelibolu) III. Mustafa saltanatında 7 Ağustos 1768-20 Ekim 1768 tarihleri arasında iki ay on dört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Silahdar Süleyman Paşa

Silahtar Süleyman Paşa III. Ahmet saltanatında, 12 Kasım 1712 - 6 Nisan 1713 tarihleri arasında dört ay yirmidört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Silahdar Seyyid Mehmed Paşa

Seyyit Mehmet Paşa I. Mahmut saltanatında, 9 Ocak 1736 - 6 Ağustos 1737 tarihleri arasında bir yıl altı ay yirmisekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Silahdar Mehmed Paşa

Silahtar Mehmet Paşa III. Mustafa saltanatında 25 Ekim 1770 - 11 Aralık 1771 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. I. Mahmut saltanatında, Patrona Halil İsyanı döneminde, 1 Ekim 1730 - 22 Ocak 1731 tarihleri arasında üç ay yirmibi...

Silahdar Hamza Mahir Paşa

Hamza Mahir Paşa III. Mustafa saltanatında 7 Ağustos 1768 - 20 Ekim 1768 tarihleri arasında iki ay ondört gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Silahdar Damat Mehmed Paşa

Silahtar Mehmet Paşa I. Mahmut saltanatında, Patrona Halil İsyanı döneminde, 1 Ekim 1730 - 22 Ocak 1731 tarihleri arasında üç ay yirmibir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Seyyit Mehmet Paşa

Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa (d. 1735 - ö.

Seyyit Hasan Paşa

Seyyit Hasan Paşa bazan Karahisarî Hasan Paşa (d.? Şebinkarahisar - ö.

Seyyit Abdullah Paşa

Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa (ö. Mart 1761, Halep) I.

Seyyid Hasan Paşa

Seyyit Hasan Paşa I. Mahmut saltanatında, 23 Ağustos 1743 - 9 Ağustos 1746 tarihleri arasında iki yıl on ay onaltı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Sarı Süleyman Paşa

Sarı Süleyman Paşa, Avcı Mehmet saltanatında, 18 Aralık 1685 - 23 Eylül 1687 tarihleri arasında bir yıl dokuz ay altı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Râmî Mehmed Paşa

Rami Mehmet Paşa (d. 1654 İstanbul - ö.