Etiket: Ayan

Çürüksulu Mahmut Paşa

Ayân

Ayan, Erbaa

Ayan, Tokat ilinin Erbaa ilçesine bağlı bir köydür.

Çürüksulu Mahmud Paşa

Çürüksulu Mahmud Paşa, Gürcü kökenli Türk asker ve devlet adamı.

Memiş Ağa

MEMİŞ AĞA veya Hacı Yakupoğlu Memiş Ağa; 1799 veya 1804 Miladi yılda Sürmene`nin Balıklı (Civra) köyünde doğdu. Bölgenin son Baş Tımar Ağası Ağası Hacı Yakup Ağa`nın oğludur. Diğer aşiret Ağa`larının ta`ciz etmeleri üzerine Yakup Ağa 1814 Yılında İstanbu...

Mustafa Bayraktar

Alemdar Mustafa Paşa (1755, Hotin - 14 Kasım 1808), II.

Karaosmanoğulları

Karaosmanoğlu ailesi (veya Karaosmanoğulları; bazı kaynaklarda aile için "hanedan" sıfatı da kullanılır) 17. yüzyıl'dan itibaren ayan sıfatı ile tarih sahnesine çıkmış, Akhisar, Manisa ve çevresinden başlayarak zamanla Ege Bölgesi'nin tamamı üzerinde haki...

Karaosmanoğlu hanedanı

Karaosmanoğlu ailesi (veya Karaosmanoğulları; bazı kaynaklarda aile için "hanedan" sıfatı da kullanılır) 17. yüzyıl'dan itibaren ayan sıfatı ile tarih sahnesine çıkmış, Akhisar, Manisa ve çevresinden başlayarak zamanla Ege Bölgesi'nin tamamı üzerinde haki...

Karaosmanoğlu ailesi

Karaosmanoğulları (Karaosmanoğlu ailesi ve Karaosmanoğlu hanedanı da denilmektedir), `ayan` sıfatı alarak tarih sahnesine çıkmış, 17. yüzyıldan itibaren Manisa ve çevresinde hakimiyet kurmuş, özellikle III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde Osmanlı Devleti...

Bayraktar Mustafa Paşa

Alemdar Mustafa Paşa (1755, Hotin - 14 Kasım 1808), II.

Ayanlık